Śviet66

Pamočnik Zialenskaha: Biełaruś pavialičvaje pastaŭki paliva va Ukrainu na fonie rasijskaj naftavaj błakady

Urad Ukrainy stvaryŭ aperatyŭny štab dla reahavańnia na mahčymyja prablemy z zabieśpiačeńniem naftapraduktaŭ paśla ŭviadzieńnia rasiejskich abmiežavańniaŭ na pastaŭki aŭtamabilnaha paliva na terytoryju Ŭkrainy, piša radyjo «Svaboda».

«Pastaŭki dyzelnaha paliva trubapravodnym transpartam całkam spynienyja, ale my bačym, što tyja, chto pastaŭlaŭ dyzpaliva va Ŭkrainu, hatovyja heta rabić i dalej. U lipieni paliva było nazapašanaje na naftabazach», — zajaviŭ 6 žniŭnia Andrej Hierus, daradca prezydenta Ŭkrainy ŭ pytańniach enerhietyčnaha sektaru.

Pavodle jaho, najpierš arhanizavana transpartavańnie dyzelnaha paliva z Homla, dzie jano pieraładoŭvajecca z trubapravoda ŭ cysterny.

Andrej Hierus dadaŭ, što kampanija «Łukojł» nie zmahła atrymać dazvołu rasiejskaha ŭradu na pastaŭku naftapraduktaŭ va Ŭkrainu.

«Siońnia my atrymali infarmacyju ab tym, što Mazyrski naftapierapracoŭčy zavod pieranosić svoj ramont z žniŭnia na kastryčnik i pryblizna na 25 % pavialičvaje pastaŭki dyzelu ŭkrainskim pakupnikam u žniŭni i vieraśni da 250-260 tysiač ton u miesiac,

— skazaŭ Hierus. — Jość pavieličeńnie pastavak ź Litvy, z Eŭrapiejskaha Źviazu, a taksama pavialičyłasia vytvorčaść paliva na ŭkrainskich zavodach.

U žniŭni my bačym vielizarny dadatkovy resurs ź Biełarusi, z Eŭraźviazu i pa mory, što z zapasam kampensuje źnižeńnie pastavak dyzelu z Rasiei, jakoje my čakajem u hetym miesiacy».

Rasieja z 1 červienia spyniła pastaŭku syroj nafty va Ŭkrainu i źmianiła systemu ekspartu naftapraduktaŭ na ŭkrainski rynak. Zhodna z pastanovaj rasiejskaha ŭradu, dla ažyćciaŭleńnia pastavak dyzelnaha paliva i benzinu, jakija najčaściej pastaŭlajucca va Ŭkrainu, treba atrymać specyjalny dazvoł Ministerstva ekanamičnaha raźvićcia Rasiei.

Kamientary6

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha5

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha

Usie naviny →
Usie naviny

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam8

Čamu Bajden vyrašyŭ vyjści z honki? Voś što pra heta pišuć suśvietnyja miedyja2

Sotni busłoŭ sabralisia na adnym poli la Hrodna FOTAFAKT2

Kolkaść lehkavikoŭ na biełaruska-polskaj miažy vyrasła da hihanckich 3501

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu4

Kamała Charys zaručyłasia davieram usich lidaraŭ Demakratyčnaj partyi1

Kamału Charys užo padtrymali Klintany, Abama maŭčyć

Jak apytańni aceńvajuć šansy Kamały Charys pieramahčy Donalda Trampa na vybarach u ZŠA1

Afiora na 3 młrd: Nestlé hadami pradavała vadu z krynic ź fiekalijami i bakteryjami pad vyhladam pryrodnaj minieralnaj9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha5

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha

Hałoŭnaje
Usie naviny →