Zdareńni

U Minsku na budoŭli ŭpaŭ kran

Siońnia kanał Nexta Lite paviedamiŭ pra zdareńnie na budplacoŭcy pa vulicy Jakuba Kołasa - tam upaŭ budaŭničy kran. U Dziaržpramnahladzie infarmacyju pra zdareńnie paćvierdzili tut.by.

Heta zdaryłasia 6 žniŭnia na budplacoŭcy na Jakuba Kołasa 73/3, dzie pravodziać rekanstrukcyju šmatfunkcyjanalnaha budynka.

Pavodle vidavočcaŭ, kran nios plitu, i pry jaje apuskańni strała ŭpała prosta na razhruzačnuju rampu kramy, jakaja znachodzicca pobač.

- Z słužbovych dźviarej u hety momant jakraz vychodziŭ kiroŭca hruzavoha aŭtamabila, jaki vioz pradukty. Akazałasia, u jaho vydatnaja reakcyja: mužčyna cudam paśpieŭ zaskočyć nazad u pamiaškańnie. Dziakujučy hetamu jon zastaŭsia ceły, - paviedamili Nexta Lite.

Zakazčykam rabot na abjekcie źjaŭlajecca kampanija «DS-Bazis», tam paćvierdzili, što ŭ kursie taho, što zdaryłasia, paciarpiełych na abjekcie niama.

- Z-za techničnaj niaspraŭnaści husieničnaha krana strała lehła na płot. U nas jość inžynirynhavaja kampanija, jakaja viadzie ŭsie budaŭničyja raboty, heta ich kran. Zaraz tam pracujuć śpiecyjalisty i ekśpierty, - raskazała kiraŭnictva kampanii-zamoŭcy.

U Dziaržpramnahladzie paćvierdzili, što infarmacyja ab PP da ich pastupała, śpiecyjalisty vyjechali na miesca zdareńnia dla abśledavańnia placoŭki. Dakładnyja źviestki pra abstaviny i papiarednich pryčynach buduć paźniej.

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →