Ułada1313

Biełavus, Matolka i Palčys adkazali, ci buduć bałatavacca na parłamienckich vybarach

Kiraŭnik Biełarusi Alaksandr Łukašenka pryznačyŭ vybary ŭ Pałatu pradstaŭnikoŭ na 17 listapada.

Času da zastajecca krychu bolej za try miesiacy. «NN» spytałasia ŭ arhanizataraŭ Dzion Voli — 2018 i 2019 Paŭła Biełavusa, Eduarda Palčysa i Antona Matolku, ci płanujuć jany ŭdzielničać u jakaści kandydataŭ na hetych vybarach.

Pavieł Biełavus, ułaśnik kramy symbal.by

«Nie, takich płanaŭ u mianie nie było. Pry ciapierašniaj sistemie nie maju šancaŭ pieramahčy».

Eduard Palčys, błohier, aŭtar sajta 1863x.com

«Nie źbirajusia. Na siońniašni momant Pałata pradstaŭnikoŭ ni na što nie ŭpłyvaje, sumlennych vybaraŭ niama, a dla taho, kab prajści tudy, treba kamuści vielmi padabacca ŭ Drazdach ci Administracyi prezidenta».

Anton Matolka, błohier

«Nie. Nie baču siabie ŭ isnujučaj sistemie. Majo mierkavańnie, što pa-za sistemaj ciapier ja mahu rabić našmat bolš. Maja zadača — nie ŭłada ci imitacyja palityki, a sprabavać mianiać toje, što možna mianiać tut i ciapier».

Kamientary13

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy13

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie8

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy13

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →