Hramadstva2121

Šunievič: U mianie niama ni nahody, ni padstavaŭ vybačacca pierad cyhanami

Fota Siarhieja Hudzilina

Pierad pasiadžeńniem u parłamiencie žurnalisty pacikavilisia ŭ ministra ŭnutranych spraŭ Ihara Šunieviča, jak jon aceńvaje situacyju vakoł cyhanskaj dyjaspary ŭ Mahilovie paśla hibieli supracoŭnika DAI, piša Tut.by.

— Ja aceńvaju dziejańni svaich padnačalenych u hetaj častcy jak absalutna abhruntavanyja, jakija adpaviadajuć tym abstavinam, u jakich pravodziłasia raskryćcio hetaha asabliva ciažkaha złačynstva.

Byli padstavy i pryčyny, my adpracoŭvali asobnuju hrupu vyklučna na padstavie atrymanych na toj čas dokazaŭ. Krynicaj dokazaŭ była infarmacyja ad achviary, tamu niejkich sumnievaŭ u dakładnaści hetych dadzienych na toj momant u nas nie było, i my byli abaviazanyja pravieryć usie hetyja viersii, u tym liku i tuju, na jakoj było zasnavana rašeńnie ab praviercy dyjasparalnaj častki niekatorych našych hramadzian.

Pa słovach ministra, acenku zakonnaści dziejańniaŭ milicyi daść prakuratura.

— Kali buduć ustanoŭleny parušeńni, hatovyja ŭsie, u tym liku i ministr, adkazać pa zakonie za hetyja parušeńni.

Ihar Šunievič skazaŭ, što «ŭ ministra niama ni nahody, ni padstavaŭ prasić prabačeńnia ŭ cyhan».

Adkazvajučy na ​​pytańni, ministr zaŭvažyŭ, što jaho nie raz sprabavali abvinavacić u ksienafobii.

— Heta marna. Ja razhladaju luboje svajo vykazvańnie z punktu hledžańnia vykanańnia svaich funkcyjanalnych abaviazkaŭ.

Apytanka

Kamientary21

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna7

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

Biełarusa zatrymali paśla adpačynku ŭ Italii3

«Vyjšli chłopčyki z čamadančykami». Lidar hurta RSP raskazaŭ, jak Łukašenka pryjazdžaŭ na zdymačnuju placoŭku5

Respublikanskaja partyja aficyjna vyłučyła Trampa kandydatam u prezidenty ZŠA9

U Kabardzina-Bałkaryi biełarus sarvaŭsia sa skały2

Tramp nazvaŭ svajho kandydata ŭ vice-prezidenty22

Niekatoryja biełarusy sustrakali ŭčarašni ŭrahan, kupajučysia ŭ voziery VIDEA

Źmitra Daškieviča buduć sudzić pa novaj kryminalnaj spravie ŭžo na hetym tydni7

Łatuška: Ja mahu bajacca pić vadu ci kavu ŭ hramadskich miescach14

Kala miažy Polščy ź Biełaruśsiu ahresiŭnaja moładź atakavała polskich vajskoŭcaŭ VIDEA28

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna7

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →