Hramadstva99

«Biełavija» zapuskaje rejs Minsk — Miunchien

pixabay.com

15 lipienia avijakampanija «Biełavija» adkryje pieršy rejs pa maršrucie Minsk — Miunchien — Minsk, paviedamlaje pres-słužba avijapieravozčyka.

Paloty ŭ Miunchien buduć ažyćciaŭlacca čatyry razy na tydzień z vyletam ź Minska ŭ 12.30 pa paniadziełkach, čaćviarhach, piatnicach i niadzielach i prybyćciom u Mižnarodny aeraport Miunchien imia Štraŭsa ŭ 13.35. Zvarotny rejs ź Miunchiena płanujecca ŭ 14.15 i prylotam ŭ Minsk u 17.15. Čas dla ŭsich aeraportaŭ nazvany miascovy.

 Paloty płanujecca ažyćciaŭlać na avijałajniery Embraer 175 jomistaściu 76 miescaŭ. Čas u šlachu składzie kala 2-ch hadzin.

Košt avijabiletaŭ pry kupli na sajcie belavia.by u adzin bok składzie ad 115 jeŭra i ad 255 jeŭra — tudy-nazad.

Kamientary9

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask20

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →