Muzyka99

Chto źjaŭlajecca hałoŭnymi favarytami Jeŭrabačańnia-2019 i ci jość siarod ich biełaruska — razvažajem razam z ekśpiertami

U Tel-Avivie aficyjna startavała Jeŭrabačańnie-2019. U im voźmuć udzieł 40 jeŭrapiejskich vykanaŭcaŭ i śpiavačka z Aŭstralii. Biełaruskaja ŭdzielnica Zena (Zina Kupryjanovič) vystupić 14 maja (aŭtorak) u pieršym paŭfinale.

Hałoŭny muzyčny konkurs Jeŭropy pryciahvaje ŭvahu nie tolki jaho prychilnikaŭ — bukmiekierskija kantory achvotna prymajuć staŭki i vyznačajuć favarytaŭ. My źviarnulisia da Bukmiekierskaj kantory Marafon, kab ź ich dapamohaj vyznačyć hałoŭnych favarytaŭ sioletniaha Jeŭrabačańnia i acanić šancy biełaruski na vychad u finał i pieramohu.

Chto hałoŭnyja favaryty?

Zhodna z kaciroŭkami bukmiekieraŭ, najbolšyja šancy na pieramohu ŭ Dankana Łoŭrensa ź Niderłandaŭ. Kaeficyjent na pieramohu pieśni Arcade — 3.50, na papadańnie ŭ trojku — 1.50.

Klip pradstaŭnika Niderłandaŭ užo sabraŭ na jutubie amal 8 miljonaŭ prahladaŭ i bolš za 25 tysiač kamientaroŭ, bolšaść ź jakich uchvalnaja.

Na druhi radok ekśpierty staviać švieda Jona Łundvika. Kaeficyjent na pieramohu Šviecyi ŭ sioletnim Jeŭrabačańni składaje 4.50, a na papadańnie ŭ trojku — 1.75.

Videa vystupu Łundvika na aficyjnym kanale konkursu karystajecca značna mienšaj papularnaściu za videa vyšej zhadanaha pradstaŭnika Niderłandaŭ — krychu bolš za 2,5 miljona prahladaŭ.

Adnym z favarytaŭ Jeŭrabačańnia-2019 ekśpierty taksama bačać 19-hadovaha francuza Biłała Asani. Kaeficyjent na jahonuju pieramohu składaje 6.50, na traplańnie ŭ trojku — 2.25.

U 2017 hodzie Asani abjaviŭ pra svaju homaseksualnaść. Praz heta jon atrymaŭ tysiačy abraźlivych kamientaroŭ, zajaviŭšy pra ŭdzieł u francuzskim adbory na Jeŭrabačańnie.

Ale hledačy i žury abrali mienavita jaho dla ŭdziełu ŭ konkursie. Pakolki Francyja minuje paŭfinały i traplaje adrazu ŭ finał, pieśniu Roi [Karol] možna ličyć cieniavym favarytam Jeŭrabačańnia.

Imaviernaść pieramohi rasijanina Siarhieja Łazarava, jaki ŭžo jeździŭ u 2016 hodzie na konkurs i zaniaŭ treciaje miesca, ekśpierty Bukmiekierskaj kantory Marafon aceńvajuć kaeficyjentam 7.50.

Kali vy vierycie, što pradstaŭnik Rasii trapić u trojku — kaeficyjent 2.40.

Rasijanin vystupić u čaćvier u druhim paŭfinale, tamu biełaruska Zena nie zmoža raźličvać na hałasy rasijan, jak i Łazaraŭ — na hałasy biełarusaŭ.

Zamykaje piaciorku favarytaŭ pradstaŭnik Azierbajdžana Čynhiz. Kaeficyjent na jahonuju pieramohu dasiahaje 10. 

Upieršyniu azierbajdžancy ŭziali ŭdzieł u Jeŭrabačańni ŭ 2008 hodzie i da 2014 hoda pakazvali vydatnyja vyniki: pieramoha ŭ 2011-m, druhoje miesca ŭ 2013-m, treci radok — u 2009-m.

Ale z 2014 hoda niešta złamałasia, u dziasiatku najlepšych pradstaŭniki Azierbajdžana bolš nie traplali, a letaś naohuł nie prajšli ŭ finał, čaho dahetul nikoli nie zdarałasia.

A što Biełaruś?

Bukmiekierskaja kantora Marafon aceńvaje šancy Biełarusi na vychad u finał kaeficyjentam 2.80. Kaeficyjent na toje, što Zena apyniecca za bortam finału, składaje 1.38.

Cikava, što klip na pieśniu Like it źjaviŭsia tolki 11 maja i ŭžo paśpieŭ vyklikać niezadavolenaść u hledačoŭ praz adsutnaść niejkaha ŭciamnaha siužetu i prysutnaść rekłamy ŭ kancy rolika.

Pra pieramohu ŭ ahulnym konkursie chočacca ŭvohule nie kazać, bo tut kaeficyjent dasiahaje niabiosaŭ. Kali vy pastavicie na pieramohu biełaruski 1 rubiel, to u vypadku tryumfu atrymajecie 301!

Zastajecca tolki nabracca ciarpieńnia i dačakacca viečara aŭtorka, kab pahladzieć, ci spraŭdziacca prahnozy i ci zmoža biełaruska prabicca ŭ finał Jeŭrabačańnia-2019, jaki adbudziecca ŭ bližejšuju subotu 18 maja.

 

Kamientary9

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha2

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha

Usie naviny →
Usie naviny

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam8

Čamu Bajden vyrašyŭ vyjści z honki? Voś što pra heta pišuć suśvietnyja miedyja2

Sotni busłoŭ sabralisia na adnym poli la Hrodna FOTAFAKT2

Kolkaść lehkavikoŭ na biełaruska-polskaj miažy vyrasła da hihanckich 3501

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu4

Kamała Charys zaručyłasia davieram usich lidaraŭ Demakratyčnaj partyi1

Kamału Charys užo padtrymali Klintany, Abama maŭčyć

Jak apytańni aceńvajuć šansy Kamały Charys pieramahčy Donalda Trampa na vybarach u ZŠA1

Afiora na 3 młrd: Nestlé hadami pradavała vadu z krynic ź fiekalijami i bakteryjami pad vyhladam pryrodnaj minieralnaj9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha2

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha

Hałoŭnaje
Usie naviny →