Kino88

«Braterstva» Łunhina: Nie treba pačynać vojnaŭ, kali nie ŭpeŭnieny, što možaš pieramahčy

«Pahladzieŭ «Braterstva» Łunhina — vydatnaje vykazvańnie nie tolki pra vajnu ŭ Afhanistanie, ale i pra poźni SSSR», — piša piśmieńnik Viktar Marcinovič.

«Bajcy, što pradajuć «ducham» AHSy, ź jakich buduć paźniej ich ža źniščać — i tolki dla taho, kab nakapić na dvuchkasietny «mafon», heta mocna, chacia ŭžo i znajoma pa «Cynkavych chłopčykach» Aleksijevič. Ale paśla filma ŭ hałavie stremkaj zasieŭ adzin vobraz: «Hrek», jaki ŭdzień zastreliŭ 14-ci hadovaha chłapca, a ŭ viečar pryvałoksia ŭ častku, vypiŭ plašku harełki, ustaviŭ u vušy «Usio idzie pa płanie» na trafiejnym płejery i pajšoŭ tančyć pa minnym poli, pad zaścierahalnyja vokličy tavaryšaŭ. Jość u hetym dans makabry niešta vielmi sučasnaje, niešta pra ciapierašnija hadskija vojny, usie hetyja Danbasy i Siryi. Taniec pjanaha kamandzira ź Letavym u vušach na minnym poli — heta i pra adčaj, i pra śmiełaść, i pra žadańnie pamierci, kab nie pamiatać. Samaja mocnaja replika «Braterstva» naležyć aficeru, što straciŭ syna-piłota Su-25: «Nie treba pačynać vojnaŭ, kali nie ŭpeŭnieny, što možaš pieramahčy».

Kamientary8

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →