Muzyka11

Palina Respublika raspaviała, jak na «Ch-faktary» jaje sprabavali vyvieści na emocyi

Hierainiaj novaha vypusku «Toku» z Adarjaj Huštyn stała śpiavačka Palina Respublika, jakaja ŭ 2018-m paŭdzielničała ŭ rejtynhavym ukrainskim šou «Ch-faktar».

Skrynšot z vystupu Paliny na «Ch-faktary».

— Raskažy, jakaja ŭvohule kuchnia u šou. Jość toje, što bačać hledačy, ale nakolki hetaja karcinka adpaviadaje realnaści?

— Što tyčycca pačatkovych kastynhaŭ — ja była vielmi mocna ŭražanaja. Toje, što adbyvajecca tam, — heta toje, što pakazvajuć pa televizary. Mnie zdavałasia, što ŭsie hetyja ludzi — akciory. Što takich frykaŭ nie moža być, što nie moža być takoha chvalavańnia. Ale kali ty znachodzišsia tam — tam nasamreč taja atmaśfiera, jakuju ty paśla bačyš u kadry.

Naprykład, čamu ŭ hetym hodzie Ch-faktar mocna źmianiaje farmat? Kali ŭ minułym hodzie ŭsio pačynałasia z 12 pramych efiraŭ, to zaraz 10 efiraŭ było z kastynhami, a ŭsio astatniaje — pramyja efiry, rečy z atrybutykaj šou. Tam vielmi šmat žyvych krutych čałaviečych emocyj. Kali ja tam siadzieła, da svajho vystupu ravieła peŭna razoŭ piać. Mnie było ŭsich tak škada, usie byli takija miłyja, charošyja, vielmi kranalnyja.

— Jakaja tam atmaśfiera? Ci jość tam siabroŭstva, albo nielha daviarać, bo ŭsie kankurenty? Treba trysta razoŭ padumać, pierš čym štości skazać. Naŭrad ci heta možna paraŭnoŭvać z «Fabrykaj zorak», ale artysty, jakija prajšli «Fabryku», kažuć, što heta ich vielmi mocna traŭmavała. Mnohija navat prachodzili psichaterapiju, tamu što ty žyvieš pa niejkim scenary. Nakolki na Ch-faktary ty žyvieš, jak sabie chočaš, albo ty žyvieš, jak tabie kažuć? Treba prytrymlivacca niejkich praviłaŭ?

— Biezumoŭna, na psichiku heta mocna ŭździejničaje. U toj pieryjad, kali byli efiry, mnie było ciažka. Bolšaja častka ludziej była z Kijeva, da ich mieli mahčymaść pryjazdžać svajaki, chacia b na tyja ž samyja efiry, a ŭ mianie z hetym było składana. Za 20 dzion, što ja tam była, my tolki dva razy źjeździli ŭ kramu… My takija chadzili — o! Kuryca mianie vielmi mocna ŭražvała. File. Ja pabačyła, što pradajecca. Padumała: heta ž možna pryjści ŭ kramu, nabyć file i prynieści jaho dadomu, smažyć. I jość ludzi, u jakich jość śpiecyi… Pačynajecca niejkaja takaja hulnia. Tamu heta było ciažka.

U nas nasamreč byŭ tam peŭny scenar. Kali my tolki pryjechali, u nas było niekalki dzion, kali rychtavaŭsia vystup, kali ty prahaniaŭ svaju pieśniu. I napačatku nam skazali, što tam buduć ludzi, apieratary, jany buduć kazać, što rabić. U maim vypadku ŭ mianie nie było nivodnaha vystupu, kali b mnie kazali, što rabić. Mnie kazali: «Budź u svajoj arhanicy». I pracuj tak, jak ty adčuvaješ. Tamu, kab łamali ciabie niejak…

Nu było takoje: «A što? Jakija tam u ciabie prablemy? Vyklučycie kamieru!» I cicha tak: «Zdymaj, zdymaj… I ty tak dumaješ? I što? Aha…» Albo jany pravakavali. Naprykład, my musili napisać adno pra adnaho niejkija rečy. Paśla ty heta začytvaješ. I tam byli ludzi, jakija pisali niepryjemnyja rečy. Im patrebnyja byli emocyi. Adnak kali ty razumieješ, što heta, to tak, viesieła.

— Nakolki tam kamiercyjalizavana ŭsio? Kali kažuć, što niemahčyma biez hrošaj tudy patrapić, niemahčyma biez hrošaj prajści peŭnyja etapy, niemahčyma biez hrošaj prajści ŭ finał. A Ukraina viadoma nie tolki svaimi talentami, ale i karupcyjaj. Nakolki hrošy vyrašajuć?

— Što tyčycca ŭsich udzielnikaŭ, što tam byli, to heta nie hrošy. Dakładna. Mahčyma, heta… Ja dakładna nie viedaju, ale ŭ mianie było takoje ŭražańnie, što jany ŭsio roŭna, kali robiać siezon, razumiejuć, chto im patrebny. Tam jość čałaviečy faktar. Jość ludzi, jakija pad pytańniem patrapili ŭ šou. Ja dumaju, byli kłasnyja vykanaŭcy, jakija nie padychodzili na rolu taho ci inšaha hieroja hetaha šou. Ja była kaśmičnaja. Mnie patrebna było hetamu adpaviadać. Što tyčycca vakalistaŭ, jakija byli na kastynhu, tam było vielmi šmat krutych. Albo prosta kamunikatyŭnych. Byli błohiery niejkija, jak Lera Jaskievič, naprykład. U jaje vielmi šmat prahladaŭ zaraz, ale jana nie prajšła dalej. Tamu što pa niejkich paramietrach nie padychodziła.

Heta šou naohuł nie pra muzyku. Heta šou i pra adnosiny, i pra historyi čałaviečyja. Niejak tak.

— Čamu ty skazała, što heta bolš karaokie-šou?

— Mnie byŭ niezrazumieły padbor materyjału. Navat nie z aktualnaj muzyki… Naprykład, «Hołas krainy» — heta šou bolš muzyčnaje. Jany robiać šou, adnak jany robiać cikavuju muzyčnuju apracoŭku. Tut jany rabili takuju ž samuju aranžyroŭku, jak u aryhinale, plus-minus vyrašali z tanalnaściu. Hałoŭnaje było zrabić numar, jaki b byŭ pryhožy pa śviatle… Karcinka. I heta nasamreč tam pracuje. Tam byli takija rečy, jakija i ŭ zale, i na ekranie vielmi ŭražvali. Adnak toje, što ty śpiavaješ, jak, navošta… Tam byli pieśni, i treba było zapisvać dema. Zapisvaješ takija treki, jakija ŭ 2005 vyjšli i byli papularnyja. Blin, ničoha niama druhoha va Ukrainie? Składana skazać.

Hladzieć vypusk całkam:

Kamientary1

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»2

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN11

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami30

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»2

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →