Śviet1717

Mierkiel: Jeŭropa raźličvała na inšyja adnosiny z Rasijaj, ale padziei minułych hadoŭ źmianili situacyju

Wikimedia Commons

Jeŭropa raźličvała na inšyja adnosiny z Rasijaj paśla padzieńnia Bierlinskaj ściany i raspadu SSSR. Pra heta, jak paviedamlaje RBK, na Miunchienskaj kanfierencyi pa biaśpiecy zajaviła kancler Niamieččyny Anhieła Mierkiel.

«Paśla padzieńnia Bierlinskaj ściany my dumali, što našy adnosiny buduć zusim inšymi. U 2011 hodzie na Miunchienskaj kanfierencyi Chiłary Klintan i Siarhiej Łaŭroŭ ratyfikavali dahavor ab razzbrajeńni, i ŭ toj čas abodva baki ličyli, što pamiž imi isnavała stratehičnaje partniorstva. Toje, što adbyłosia za apošnija hady, źmianiła situacyju», — skazała Mierkiel.

«Adbyłasia anieksija Kryma. Abvastryŭsia kanflikt na ŭschodzie Ukrainy. Vielmi drennaja navina ŭ hetym hodzie — skasavańnie damovy RSMD z-za parušeńnia damovy Rasijaj na praciahu mnohich hadoŭ», — praciahnuła kancler.

«Ja chacieła b skazać našym amierykanskim kaleham, što heta była damova, jakaja była zaklučana, pa sutnaści, dla Jeŭropy», — dadała Mierkiel i ŭdakładniła, što pieramovy pa rakietach siaredniaj i mienšaj dalokaści pavinny vieści nie tolki ZŠA i Rasija, ale taksama i Kitaj.

«U adkaz na padziei va Ukrainie my zajavili pra toje, što nie tolki baraćba z teraryzmam, ale i kalektyŭnaja abarona znachodziacca dla nas u centry ŭvahi. I było pryniata rašeńnie pavialičyć na 2% vydatki na abaronu. Mnohija krytykujuć Hiermaniju, što jana nie vykonvaje narmatyŭ. My ŭžo pavialičyli vydatki z 1,18 da 1,35%. Heta davoli šmat», — padkreśliła kiraŭnik urada Niamieččyny.

Adkazvajučy na ​​pytańnie ŭkrainskaha deputata, Mierkiel skazała, što Jeŭropie nieabchodna dyviersifikacyja krynic hazu. «Ukraina pavinna zastacca tranzitnaj dziaržavaj. Inšyja hazapravody praciahnuć isnavać», — adznačyła jana i dadała, što ad budaŭnictva hazapravoda «Paŭnočny patok — 1» Ukraina nie paciarpieła.

«Stratehična Jeŭropa nie maje prava pieraryvać adnosiny z Rasijaj», — patłumačyła kancler i zapeŭniła, što ŭ adnosinach z Maskvoj jana na baku prezidenta Ukrainy Piatra Parašenki.

Kamientary17

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →