Ekanomika

Kolki sapraŭdy kaštuje minimalny spažyviecki košyk u Biełarusi? INFAHRAFIKA

Mnohija ŚMI ŭžo napisali ab pavyšeńni minimalnaha pamieru apłaty pracy ŭ Biełarusi z 1 studzienia 2019 hoda. Kab nie paŭtaracca, analityki Picodi.com vyrašyli paraŭnać uzrovień minimalnaj zarpłaty ŭ 52 krainach śvietu, a taksama suadnieści ceny vaśmi asnoŭnych hrup praduktaŭ charčavańnia ź minimalnym prybytkam pracoŭnaha nasielnictva ŭ hetych krainach.

Pa tradycyi, u pačatku hoda padvyšajecca pamier minimalnaj apłaty pracy nie tolki ŭ Biełarusi. I ŭsio ž paniaćcie MZP isnuje nie ŭsiudy. Tak, u krainach Skandynaŭskaha paŭvostrava, u Italii, Aŭstryi i Sinhapury abychodziacca bieź jaho. Niahledziačy na ​​toje, što Biełaruś tak i nie ratyfikavała kanviencyju AAN ab ustalavańni minimalnaj zarpłaty, hety pakazčyk zastajecca adnym z hałoŭnych faktaraŭ acenki ŭzroŭniu žyćcia.

Ci chapaje hetych hrošaj, kab zadavolić asnoŭnyja patreby ŭ praduktach charčavańnia?

Ceny asnoŭnych praduktaŭ charčavańnia

Dla taho, kab pravieści heta daśledavańnie, my stvaryli ŭmoŭny košyk, u jaki źmiaścili 8 univiersalnych katehoryj charčovych tavaraŭ: chleb, małako, jajki, rys, miasa, harodnina i sadavina. Niahledziačy na ​​toje, što heta vielmi nievialiki i, ščyra kažučy, ekanomny śpis, pradukty, jakija znachodziacca ŭ im, zadavalniajuć zapatrabavańniam darosłaha čałavieka ŭ vuhlavodach, białkach, klatčatcy i minieralnych rečyvach. Ceny na hetyja tavary pastajanna adsočvajucca ŭ tym liku i mižnarodnaj supolnaściu.

Pa padlikach Picodi.com, u Biełarusi minimalny košyk praduktaŭ charčavańnia z hetaha śpisu budzie kaštavać u siarednim 135,71 rub.:

  • Małako (10 ł.) — 14,30 rub.
  • Chleb (10 bochanaŭ pa 500 hr.) — 11,90 rub.
  • Rys (1,5 kh) — 3,27 rub.
  • Jajki (20 št.) — 3,97 rub.
  • Syr (1 kh) — 12,14 rub.
  • Miasa ptuški i jałavičyna (6 kh) — 60,30 rub.
  • Sadavina (6 kh) — 16,80 rub.
  • Harodnina (8 kh) — 13,03 rub.

Z 1 studzienia 2019 hoda MZP u Biełarusi składaje 330 rubloŭ (283,80 rubla «čystymi» paśla vypłaty padatkaŭ). Prymajučy pad uvahu siarednija ceny vybranych nami praduktaŭ, vydatki na ich składuć 47,8% ad minimalnaj zarpłaty, atrymanaj «na ruki». Takim čynam, Biełaruś raźmiaściłasia na 43 miescy z 52 analizavanych nami krain.

Najmienšyja suadnosiny MZP i vydatkaŭ na pradukty my vyjavili ŭ Aŭstralii, Irłandyi i Vialikabrytanii, dzie rabotnik, jaki atrymlivaje samuju maleńkuju zarpłatu, marnuje kala 7% na asnoŭnyja pradukty charčavańnia.

Nižej za Biełaruś u hetym rejtynhu apynulisia Małdova, Mieksika, Ukraina, Vjetnam. Horš za ŭsio vyhladaje statystyka ŭ Nihieryi, dzie samyja ścipłyja vydatki amal u dva razy pieravyšajuć minimalnuju zarpłatu, jakaja składaje $45.

Mietadałohija

U hetym daśledavańni byli vykarystany samyja apošnija dadzienyja ab minimalnym pamiery apłaty pracy, apublikavanyja na aficyjnych internet-sajtach adpaviednych ustanoŭ, instytutaŭ ci ministerstvaŭ 52 krain Jeŭropy, Azii, Paŭnočnaj i Paŭdniovaj Amieryki, Afryki, a taksama Aŭstralii. Niekatoryja krainy ŭvodziać źmieny stavak u terminy, jakija adroźnivajucca ad pačatku kalandarnaha hoda. U Hrecyi MZP zastajecca niaźmiennym z 2013 hoda. Ceny praduktaŭ, vykarystanyja ŭ hetym daśledavańni, ŭziatyja z sajta numbeo.com, dzie źbirajucca tysiačy karystalnikaŭ z usiaho śvietu. Dla kanviertacyi valut vykarystoŭvaŭsia siaredni kurs za śniežań 2018 hoda.

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →