Ekanomika1111

Upieršyniu z 1994 hoda najbahaciejšym amierykancam staŭ nie Bił Hiejts

Zasnavalnik i SIEO Amazon Džef Biezas uznačaliŭ rejtynh najbahaciejšych amierykancaŭ Forbes 400. Biezas apiaredziŭ suzasnavalnika Microsoft Biła Hiejtsa, jaki zajmaŭ pieršy radok rejtynhu z 1994 hoda. Adnačasova Biezas akazaŭsia i samym bahatym čałaviekam śvietu ŭ 2018 hodzie.

Pradprymalnik ustanaviŭ jašče adzin rekord: upieršyniu ŭ historyi rejtynhu kapitał adnaho ź jaho ŭdzielnikaŭ pieravysiŭ $100 miljardaŭ. Pavodle Forbes, kapitał Biezasa za hod padvoiŭsia i dasiahnuŭ $160 miljardaŭ.

Amazon, jakaja zajmajecca elektronnym handlem, taksama demanstruje paśpiachovyja vyniki: kampanija stała druhoj u śviecie paśla Apple z kapitalizacyjaj bolš za $1 tryljon.

Kamientary11

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

Što źmianiaje zamach na Trampa?4

Viadučaja ANT Iryna Rambalskaja pakazała svaje harsety na tydni mody ŭ Paryžy9

U mašynie chłopca, što stralaŭ u Trampa, znajšli vybuchoŭku7

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu8

U Hiermanii biełarus pabiŭsia z małdavaninam. Apošni byŭ parezany

U Indyi ženicca syn samaha bahataha čałavieka krainy. Na viasielle patracili šalonyja hrošy13

Łukašenka achviaravaŭ ministram: jak i za što pazbaŭlalisia ad samych važnych čynoŭnikaŭ jaho sistemy

Marharyta Laŭčuk vypuściła pieśniu, jakuju zapisała razam z mužam5

Eduardu Babaryku prysudzili dadatkova bolš, čym paŭtara hoda1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →