Hramadstva6464

DAI stała na abaronu Złaty Savostavaj, jakaja najechała na «Tajocie» na pratestoŭcaŭ u Kurapatach

Hramadski aktyvist, taksist Leanid Kułakoŭ raskazaŭ, što 3 kastryčnika atrymaŭ aficyjny adkaz z DAI Abłvykankama ab zdareńni, jakoje adbyłosia 27 červienia la restarana «Pajedziem, pajadzim» u Kurapatach.

Złata Savostava.

«Tajota», jakoj kiravała 29-hadovaja Złata Savostava, ździejśniła najezd na pratestoŭcaŭ, jakija nie puskali aŭtamabili na terytoryju restarana. Złata spačatku ździejśniła najezd na Dzianisa Urbanoviča, jaki, kali pavaliŭsia, źbiŭ Kułakova. U vyniku ŭ 6-j balnicy ŭ Kułakova dyjahnastavali zakryty pierałom ruki.

Sama ž Złata paśla zdareńnia prosta raźviarnułasia i źjechała. U intervju «NN» jana patłumačyła, što pryjechała ŭ Kurapaty vypić kavy. Razam ź joj u aŭtamabili była maci.

U DAI spravu niekalki razoŭ padaŭžali. U vyniku ekśpiertami było pryniataje rašeńnie, što padstavaŭ ab zaviadzieńni kryminalnaj spravy suprać Savostavaj niama. Apraŭdali navat toje, što dziaŭčyna źjechała ź miesca DTZ, bo «natoŭp pavodziŭ siabie ahresiŭna, źjechała ŭ metach biaśpieki».

Pravoŭ kiroŭcy Złatu Savostavu nichto nie pazbaŭlaŭ. Takoje rašeńnie padpisaŭ staršy inśpiektar pa daznańni pry DAI abłvykankama, major milicyi Pavieł Pierapiečka.

Na staronkach Złaty Savostavaj u sacyjalnych sietkach miescam žycharstva paznačany «Minsk — Łondan». A miesca pracy — DeLuxe Group Ltd (kampanija, jakaja zajmajecca arhanizacyjaj adpačynkaŭ i śviataŭ), a taksama KRAVT (parfuma i kaśmietyka).

Spadarynia Savostava skončyła zavočna jurydyčny fakultet BDU, a taksama Instituto Marangoni pa śpiecyjalnaści «madelny biznes». Adździaleńnie Instituto Marangoni majecca ŭ Maskvie, tamu zusim nie abaviazkova dziela hetaha jechać u Miłan.

Kamientary64

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →