Hramadstva1616

«Asudzicie mianie, i ŭsio!» Praparščyk Koržyča patłumačyŭ, čamu dapuskaŭ dziedaŭščynu ŭ častcy

Fota Voli Aficeravaj

U Miensku praciahvajecca sud nad byłym staršym lejtenantam Paŭłam Sukavienkam i praparščykam Arturam Virbałam. Pačaŭsia dopyt abvinavačanych, piša Radyjo Svaboda.

Praces Sukavienki-Virbała pačaŭsia padčas pierapynku ŭ sudzie pa spravie ab śmierci Alaksandra Koržyča. Za pieršyja dva dni byli apytanyja šaściora paciarpiełych. Usie jany — byłyja siaržanty roty Koržyča, pałova z paciarpiełych adnačasova źjaŭlajecca abvinavačanymi pa spravie Koržyča (Baranoŭski, Viaževič i Skuratovič), jašče pałova albo ŭžo asudžanaja pa inšych spravach ab dziedaŭščynie, albo čakaje prysudu. Kryminalnaha pieraśledu paźbiehnuŭ tolki siaržant Šulakoŭski, jaki praciahvaje słužbu i ŭ sud pryjšoŭ u formie.

Na treci dzień pracesu pačaŭsia dopyt abvinavačanych. Praparščyk Artur Virbał całkam pryznaŭ svaju vinu (častki 1 i 2 artykuła 455 KK, pieravyšeńnie ŭłady, albo biaździejańnie ŭłady), adnak na ŭdakładniajučyja pytańni prakurora zajaviŭ, što ŭsio ž nia biŭ padnačalenych jamu siaržantaŭ. Prynamsi, ničoha takoha ŭzhadać nia moža.

«Kali jany kažuć, što biŭ, značyć biŭ, — skazaŭ praparščyk. — Ja pryznaju heta, ale nia pamiataju».

Padčas dopytu Artur Virbał taksama patłumačyŭ matyvy svaich pavodzinaŭ. Pa słovach praparščyka, jon razumieŭ niezakonnaść takich dziejańniaŭ, ale ličyŭ, što hetkim čynam abaraniaje siaržantaŭ ad bolš suvoraha pakarańnia.

«Prychodžu ŭ rotu, łožki tołkam nie zapraŭlenyja, stuły raskidanyja, paduški valajucca, poŭny biesparadak, — raskazaŭ Virbał pra adzin z epizodaŭ. — Stajali, na zaŭvahi maje nie reahavali. Ja razumieju, što pastupaŭ niapravilna. Što jość zakon, što treba pastupać zhodna statutu. Kali sud paličyć, što tut mieli miesca pazastatutnyja adnosiny, to ja pryznaju heta, tak. Ja pryznaju vypadki, što zahadvaŭ lehčy va ŭpor ležačy. Ale ja nie chacieŭ pryčyniać fizyčnaha bolu i maralnych pakutaŭ. Kali ŭ armii stavicca zadača, jana pavinna być vykananaja. Ja kłaŭ siaržantaŭ va ŭpor ležačy, kab uzbadzioryć ich. Treba było zanosić parušeńni ŭ asabistuju spravu, sadzić na haŭptvachtu. Ale ja čałaviek prosty, škadavaŭ ich».

Virbał nia zmoh raskazać sudu pra akaličnaści bolšaści vypadkaŭ źbićcia padnačalenych siaržantaŭ. Praparščyk paviedamiŭ, što prosta nia pamiataje takich vypadkaŭ i tamu nia moža raskazać pra ich padrabiazna.

«Na niestatutnyja adnosiny ź liku paciarpiełych siaržantaŭ mnie nichto nikoli nia skardziŭsia, — paviedamiŭ sudu Artur Virbał. — Baćki sałdat taksama nia skardzilisia. Ja nie źbiraŭsia realizoŭvać svaje ŭładnyja ambicyi. Mnie stavili zadaču, ja jaje vykonvaŭ. Prymušajučy siaržantaŭ adciskacca ad padłohi ja imknuŭsia ŭstalavać paradak».

Urešcie Artur Virbał paprasiŭ sud chutčej skončyć jaho dopyt, asudzić i nakiravać u kaloniju. Pa słovach abvinavačanaha, jon amal nia pamiataje ničoha z taho, što jamu inkryminujuć. Tamu zhodny pahadzicca z usimi pakazańniami abvinavačanych, kab skončyć sud.

«Vysoki sud, ja, kaniešnie, prabačajusia, ale mnie takija abvinavačvańni na praciahu suda vystaŭlali — na praciahu hodu biŭ piać razoŭ, — zajaviŭ Virbał. — Sami paciarpiełyja nia pamiatajuć, dzie ja kaho biŭ i kolki razoŭ. Jak ja tady mahu pamiatać? Śledčy havaryŭ mnie, što voś siaržanty raskazali ŭsio, pryznavaj. Ja i pryznavaŭ. Asudzicie mianie i pajedu adbyvać pakarańnie. Stamiŭsia ja. Kali ja nasamreč taki złačynca, to asudzicie mianie i ŭsio. Ja lepš pabierahu svaje nervy, usio pryznaju i pajedu adbyvać pakarańnie».

Praces pa spravie Virbała-Sukavienki praciahvajecca. Nastupnym pakazańni budzie davać kamandzir roty Alaksandra Koržyča, były staršy lejtenant Pavieł Sukavienka. Abodvum pahražaje pakarańnie ŭ vyhladzie da 10 hadoŭ pazbaŭleńnia voli. Sud pa spravie Alaksandra Koržyča adnovicca 8 kastryčnika

«Nie my stvaryli sistemu, nie nam jaje łamać»: sudziać staršynu i kamandzira roty, dzie słužyŭ Koržyč

Kamientary16

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna4

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

«Vyjšli chłopčyki z čamadančykami». Lidar hurta RSP raskazaŭ, jak Łukašenka pryjazdžaŭ na zdymačnuju placoŭku5

Respublikanskaja partyja aficyjna vyłučyła Trampa kandydatam u prezidenty ZŠA9

U Kabardzina-Bałkaryi biełarus sarvaŭsia sa skały1

Tramp nazvaŭ svajho kandydata ŭ vice-prezidenty20

Niekatoryja biełarusy sustrakali ŭčarašni ŭrahan, kupajučysia ŭ voziery VIDEA

Źmitra Daškieviča buduć sudzić pa novaj kryminalnaj spravie ŭžo na hetym tydni7

Łatuška: Ja mahu bajacca pić vadu ci kavu ŭ hramadskich miescach13

Kala miažy Polščy ź Biełaruśsiu ahresiŭnaja moładź atakavała polskich vajskoŭcaŭ VIDEA27

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna4

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →