Hramadstva99

Žychary Puchavickaha rajona, jakija ŭratavali busła i stali zorkami internetu, raskazali, jak vučyli Kuziu latać

Videa z Marjinaj Horki, na jakim siamiejnaja para sustrakajecca z busłom pa mianušcy Kuzia, jakoha jany vyratavali ad śmierci i vyhadavali, rasčuliła ŭvieś bajnet.

My adšukali «baćkoŭ» Kuzi — Ściapana i Taćcianu Kandral, — kab raspytać pra dalejšy los ptuški.

U chodzie razmovy vyśvietliłasia, što heta ŭžo nie pieršaje buślania, vyhadavanaje siamiejnaj paraj. Ściapan Ryhoravič i Taćciana Uładzimiraŭna žyvuć u vioscy Marjina, što ŭ Puchavickim rajonie. Niedzie piać hadoŭ tamu pobač ź ich domam źjaviłasia buślanka. A ŭ hetym hodzie, tak stałasia, jany vyratavali žyćcio ažno dźviuch ptušak.

Adzin busieł u žniŭni naŭprost akazaŭsia za ich bramkaj: Ściapan zanios jaho ŭ dvor kvołym, u busła navat nohi dryželi, jon nie moh stajać. Kandrali pačali jaho vykormlivać: paili sa špryca, davali kurycu, kilku. Časam małoha navat prychodziłasia trymać za dziubu i hvałtam zapichvać tudy ježu. Za dva tydni znachodžańnia ŭ haspadaroŭ busieł padužeŭ i ŭ kancy žniŭnia źlacieŭ sa svajakami ŭ ciopłyja krainy.

Z Kuziem, jaki staŭ hierojem sacsietak, zdaryłasia kudy bolš dramatyčnaja historyja.

U pačatku červienia ŭ buślinaj siamji vioski Marjina adbyłosia papaŭnieńnie: na śviet źjavilisia čatyry maleńkija ptušaniaty. Adnaho ź ich, vypadkova ci nie, vykinuli z hniazda. Niebaraku na ziamli znajšoŭ sabaka Ściapana i Taćciany dy pryvioŭ ich na miesca zdareńnia. Ptušcy pašancavała: usie łapy i kryły byli cełyja.

Toj samy Žulik, jaki znajšoŭ Kuziu. Fota: gorka.by.

«Što było rabić? — zadajecca pytańniem Taćciana Kandral. — Nie kidać ža jaho, kab razarvali katy ci sabaki. My zabrali jaho dadomu i pačali vučyć, čamu mahli. Nie kab cyrk ź im stvaryć dla ludziej, a kab jon vyžyŭ».

Haspadary pačali składać dla jaho asobnaje mieniu, jak i dla papiaredniaha hadavanca. U haspadarčy vazok pakłali sałomy, stvaryŭšy niešta nakštałt hniazda. Muž Taćciany ŭvohule vystupiŭ dla Kuzi ŭ jakaści instruktara palotaŭ: nasiŭ na sabie, padkidvaŭ-łaviŭ i tak pa kole — takim čynam vučyŭ latać. Sabaka Žulik štodzień achoŭvaŭ svajho novaha siabra ŭ dvary.

Fota z archiva hierojaŭ, apublikavanaje na sajcie TUT.BY. 

Chutka busieł zmoh lotać samastojna: adpraŭlaŭsia na ekskursii pa vioskach, ale stabilna viartaŭsia na śniadanki i viačery. Časam nočyŭ na domie Kandraloŭ, časam — na chatach susiedziaŭ. A ŭ vieraśni źnik na niekalki dzion.

Taćciana i Ściapan vielmi pieražyvali za los svajho hadavanca — na ščaście, pra toje, što heta ich busieł, u akruzie viedała niamała ludziej. Im patelefanavali z Marjinaj Horki i paviedamili, što ich Kuzia hulaje pa horadzie.

«My kinuli svaju pracu, uziali z saboj rybu i palacieli ŭ horad. Muž umieje paŭtarać klokat busłoŭ, tamu chutka znajšoŭ movu z Kuziem. Ptuška jaho paznała i dałasia na ruki», — raskazvaje Taćciana.

Pieražyvajučy za dalejšy los Kuzi, Kandrali pieradali jaho na ŭtrymańnie ŭ ptušyny prytułak u Asipovickim rajonie, dzie ciapier zimuje jašče 8 busłoŭ.

«Bačycie, jon nie paśpieŭ palacieć sa svajakami ŭ kancy leta. Spadziajusia, u jaho atrymajecca ŭ nastupnym hodzie. Pakul ža, kab jon nie zamierz i byŭ u biaśpiecy, my pieradali jaho na ŭtrymańnie śpiecyjalnamu čałavieku. Budziem naviedvać Kuziu i padtrymlivać finansava. Śpiecyjalist padreža jamu da viasny kryły, a tam — chaj u jaho ŭsio składziecca dobra. Chaj u jaho buduć svaje hniozdy i busły», — kaža žančyna.

Kamientary9

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →