Ekanomika99

Biełaruś atrymała ad «padatku na Google» u I paŭhodździ 6,7 miljona rubloŭ

Biełaruski biudžet atrymaŭ ad «padatku na Google» u I paŭhodździ 6,7 miljona rubloŭ, paviedamlaje BiełTA.

Na ŭliku ŭ padatkovaj staić 48 zamiežnych arhanizacyj, jakija vypłačvajuć «padatak na Google». Siarod ich — Google, Amazon, Apple, Netflix, Linkedin, Booking, Uber, Wargaming, Viber, Microsoft.

Jak paviedamlałasia, z 1 studzienia 2018 hoda ŭ Biełarusi zamiežnyja arhanizacyi, jakija akazvajuć elektronnyja pasłuhi fizičnym asobam, źjaŭlajucca płacielščykami PDV. Pry spahnańni padatku prymianiajecca standartnaja staŭka 20%.

Kamientary9

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask14

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →