Kino1010

Ukraina vyłučyła film režysiora biełaruskaha pachodžańnia na «Oskar»

Pretendentam ad Ukrainy na premiju «Oskar» u naminacyi «Najlepšy zamiežny film» u hetym hodzie budzie «Danbas» Siarhieja Łaźnicy, paviedamlaje LB.

Skrynšot filma «Danbas».

Suśvietnaja premjera «Danbasa» adbyłasia ŭ prahramie «Asablivy pohlad» Kanskaha kinafiestyvalu, dzie Łaźnica byŭ adznačany pryzam za režysuru.

Siarhiej Łaźnica — ukrainski režysior dakumientalnaha i ihravoha kino biełaruskaha pachodžańnia. Naradziŭsia ŭ 1964 hodzie ŭ Baranavičach, ciapier žyvie ŭ Niamieččynie.

Kamientary10

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →