Błoh "Novaja Biełaruś"11

Źjaviŭsia biełaruskamoŭny VIDEAprajekt pra ekanamičnyja reformy. Na ŭschodzie Biełarusi projduć try prezientacyi

Prajekt «Reformy F.A.Q.» interaktyŭna adkazvaje na vosiem najčaściej zadavajemych pytańniaŭ u Biełarusi: jakija reformy patrebnyja Biełarusi, navošta Biełarusi pryvatyzacyja i inšyja. Usie roliki možna znajści na sajcie prajektu i ŭ płejliście na Youtube.

Centr novych idej praviadzie prezientacyi prajekta ŭ troch uschodnich abłasnych centrach: 3 vieraśnia ŭ Homieli, 4 vieraśnia ŭ Mahilovie i 5 vieraśnia ŭ Viciebsku.

Kamientary1

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Usie naviny →
Usie naviny

Što aznačajuć sihnały Łukašenki Polščy i Ukrainie?15

Łamin Jamal vypadkova pakazaŭ na VIDEA svaich hołych kalehaŭ4

Biełaruski błohier u samy skvar pasprabavaŭ pasmažyć jajki prosta na asfalcie. Ci atrymałasia?3

Viačorka: Łukašenka abvieścić datu svaich vybaraŭ, tolki kali skončacca amierykanskija5

Pamior mastak Valeryj Čajka. Jon afarmlaŭ minskaje mietro

Zialenski pra zajavu Budanava pra nastup Rasii z poŭnačy: Jaho nie tak zrazumieli1

Ralf Šumachier ździejśniŭ kaminh-aŭt16

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman52

Jak vyhladaje čarha pa vadu ŭ Mazyry6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Hałoŭnaje
Usie naviny →