Ułada55

Pamior były ministr unutranych spravaŭ Uładzimir Dańko, na jakoha ledź nie zaviali kryminałku za źbićcio Łukašenki

Na 77-m hodzie žyćcia nie stała byłoha ministra ŭnutranych spravaŭ Uładzimira Dańko, pra heta paviedamlaje sajt UUS Minskaha abłvykankama.

Uładzimir Dańko naradziŭsia ŭ 1941 hodzie ŭ vioscy Servač Karelickaha rajona. Ad 1965 u struktury MUS. Słužyŭ u milicyi Centralnaha, Maskoŭskaha i Frunzienskaha rajonaŭ Minska. Ad 1985 da 1991 uznačalvaŭ Hrodzienskuju abłasnuju milicyju. Sam jon nazyvaŭ hety pieryjad «załatym časam». Ad 1991 — namieśnik ministra.

Ministram Uładzimir Dańko byŭ mienš za hod, u 1994-m. Tady premjer-ministram byŭ Viačasłaŭ Kiebič. Potym jaho źmianiŭ Juryj Zacharanka.

Ad 1995 da 1998 Uładzimir Dańko byŭ kiraŭnikom Akademii MUS. Pakinuŭ pa sabie aŭtabijahrafiju «Ja, Uładzimir Dańko…».

Cikavy fakt ź bijahrafii Dańko. U 1994 hodzie na jaho ledź nie zaviali kryminalnuju spravu… za źbićcio Alaksandra Łukašenki. Vydańnie naviny.by adznačaje, što milicyjaniery nie puścili «bieź piaci chvilin» prezidenta Łukašenku ŭ jahony apiačatany kabiniet u Viarchoŭnym Saviecie. U vyniku Łukašenku parvali pinžak i pastavili paru siniakoŭ.

Chto davaŭ takoje rasparadžeńnie pastavym milicyjanieram, nieviadoma. Pa adnoj ź viersii, heta byŭ Uładzimir Dańko, ale dokazaŭ hetamu nie było.

Kamientary5

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku60

Čarhovy chapun u Baranavičach — zatrymali adrazu piać čałaviek1

Biełarusy ŭ Varšavie ładziać viasielle dla svaich buldohaŭ. U niaviesty i žanicha budzie ŭsio — ad torta da kaściumaŭ13

Ciapier u Biełarusi, kab zrabić EKA, patrebna daviedka ad psichijatra. Źjavilisia i inšyja abmiežavańni3

Hiejmier viarnuŭsia na forum praz 11 hadoŭ bana — i tak ašałamiŭ farumčan, što jany zachacieli jaho znoŭ zabłočyć

Va ŭnutranych vojskaŭ zaŭvažyli zachopleny ŭkrainski bronieaŭtamabil. Jak jon moh trapić u Biełaruś?2

U Varšavie padletki na žyŭca łavili piedafiła, toj adbivaŭsia nažom7

Stała viadoma, pieśnia jakoj amierykanskaj supierzorki stanie hałoŭnaj padčas kampanii Kamały Charys6

Jak pracujuć rasijskija botafiermy, jakija vykarystoŭvajuć ShatGPT

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →