Navuka i technałohii1313

Namieśnik ministra enierhietyki: Biełaruskaja AES nie zmoža vytrymać udar vialikaha samalota

Namieśnik ministra enierhietyki Biełarusi Michaił Michadziuk daŭ litoŭskamu telekanału LRT vialikaje intervju pra Biełaruskuju AES. Litoŭcaŭ cikaviła, ci zmoža atamnaja stancyja vytrymać ŭdar samalota. Michadziuk adkazaŭ — nie, nie zmoža.

«Siońnia ŭ śviecie niama ni adnoj stancyi — u śviecie! — jakaja vytrymała b vialiki samalot. Heta takija kapitalnyja ŭkładańni [u abaronu] treba zrabić, što stancyja nikoli nie akupicca», — zajaviŭ Michaił Michadziuk.

U 2015 hodzie toj ža Michadziuk byŭ upeŭnieny ŭ tym, što AES zdolnaja acaleć paśla padzieńnia vialikaha samalota. Raspaviadajučy pra pieravahi stancyi, jon zajaŭlaŭ, što stupień jaje nadziejnaści dazvalaje vytrymać «padzieńnie samalota z chutkaściu 215 m/c». A 215 m/s (774 km/h) — heta chutkaść bujnoha pasažyrskaha samalota, a nie «kukuruźnika», jakija ŭ pryncypie nie latajuć chutčej 300 km/h.

Michaił Michadziuk. Fota: BiełTA.

Prajekciroŭščyki kazali pra vialikija pasažyrskija samaloty

U tym, što Biełaruskaja AES vytrymaje padzieńnie pasažyrskaha samalota, pierakonvali nas i prajektanty stancyi. U 2006 hodzie, kali pytańnie ab budaŭnictvie jašče šyroka abmiarkoŭvaŭsia ŭ hramadstvie, a mnohija vahalisia i sumniavalisia ŭ jaje nadziejnaści, prykład z samalotam vyhladaŭ asabliva efiektna. Praŭda, staronka ź im źnikła z sajta «Rasatama». Ale veb-archiŭ ŭsio pamiataje. Pahladzicie — na malunku, jaki ilustruje abaronu budučaj AES ad źniešnich uździejańniaŭ, namalavany nie «kukuruźnik», a samalot z turbavintavymi ruchavikami.

Infahrafika: «Rosatam».

Sajt kampanii «Atambudekspart», jakaja ŭvachodzić u strukturu «Rasatama», pierakonvaje ŭ nadziejnaści svaich AES infahrafikaj ź jašče bolš vialikim samalotam — «vahoj 400 ton, z chutkaściu 200 m/s». Heta supastaŭna z maksimalnaj uźlotnaj vahoj adnaho z samych ciažkich pasažyrskich «Boinhaŭ» — Boenig 747-400ER važyć 412 ton. Praŭda, maksimalnaja ŭźlotnaja vaha ciažkaha Airbus nakštałt A380-900, pieravyšaje 550 ton — heta istotna bolš zajaŭlenaj tryvałaści BiełAES.

Infahrafika: «Atambudekspart».

Što kažuć aficyjnyja dakumienty Biełaruskaj AES?

Na sajcie www.belaes.by možna znajści dźvie redakcyi spravazdačy ab acency ŭździejańnia BiełAES na navakolnaje asiarodździe. U abiedźviuch — i ŭ papiaredniaj, i ŭ finalnaj — słova «samalot» zhadanaje trojčy. Dva z troch razoŭ heta prosta samalot. I tolki adzin raz havorka viadziecca pra padzieńnie «nievialikaha samalota».

Cajt RUP «Biełaruskaja atamnaja elektrastancyja» paviedamlaje kankretnyja ličby — i jany na paradak bolš ścipłyja, čym tyja, jakimi pierakonvali nas u nadziejnaści BiełAES prajekciroŭščyki. Tam skazana, što stancyja vytrymaje padzieńnie samalota vahoj u 20 ton.

Infahrafika: RUP «Biełaruskaja atamnaja elektrastancyja».

Vytrymaje — nie vytrymaje. Hadajem na AES

Zrešty, kiraŭnik hrupy BiełAES Mikałaj Hruša ŭ 2016 hodzie śćviardžaŭ, što stancyja raźličanaja na papadańnie «prykładna na 7 ton bajavoha samalota z kancentravanaj masaj», ale vytrymaje i padzieńnie samalota masaj u 200 ton. Bo «heta masa, jakaja razrupavanaja ŭ matornych adsiekach, paliŭnych bakach». Śpiecyjalist padkreślivaŭ, što vierahodnaść padzieńnia samalota na Astravieckuju AES nikčemna małaja:

«Da taho ž, kraina viedaje, kolki samalotaŭ u sutki lotaje, jakija samaloty. Pry nieabchodnaści avijalinii źmianiajuć trasy… Tut ža ŭ nas buduć stajać svaje voinskija častki… Da taho ž, što takoje masa samalota? Raźličana prykładna na 7 ton bajavoha samalota z kancentravanaj masaj. Kali kazać pra samalot «Boinh» masaj 200 ton — heta masa, jakaja razhrupavanaja ŭ matornych adsiekach, paliŭnych bakach… Heta nie taja nahruzka na adzinku płoščy, jakaja nie dazvoliła b abałoncy vytrymać», — kazaŭ Mikałaj Hruša.

Kamientary13

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Bajden nazvaŭ adzinuju ŭmovu, pry jakoj admovicca ad prezidenctva9

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →