Pryvatnyja abviestki22

Biełaruskaja mova, archieałohija i historyja Biełarusi ad viadomych vykładčykaŭ dla školnikaŭ — biaspłatna

Arhanizujucca štotydniovyja biaspłatnyja zaniatki dla vučniaŭ 7-ch9-ch kłasaŭ pa biełaruskaj movie, archieałohii i historyi Biełarusi ź viadomymi ŭ krainie navukoŭcami i vykładčykami. Čas i miesca praviadzieńnia zaniatkaŭ — kožny aŭtorak, na siadzibie Tavarystva biełaruskaj movy (Minsk, vuł. Rumiancava, 13, st. mietro «Płošča Pieramohi»).

Pieršyja zaniatki adbuducca 13 sakavika. Pačatak — 16.00.

Kamientary2

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY9

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY

Usie naviny →
Usie naviny

Na nastupnyja vychadnyja adnaŭlaje pracu lehiendarny «Reaktar». Hulać buduć try dni5

«Ty nie karenny aŭstralijec, a ja karenny ruski». Były premjer Aŭstralii raskazaŭ, jak 10 hadoŭ tamu pahavaryŭ z Pucinym pra Ukrainu6

Łukašenka pamianiaŭ namieśnika ministra abarony2

Minlashas zaklikaŭ biełarusaŭ najbližejšymi tydniami nie chadzić u hryby1

Daśledčyk daviedaŭsia pra historyju pieršych hadzińnikaŭ Žyrovickaha manastyra

U Žłobinie admianili ŭračystaje adkryćcio fłahštoka, kivajuć na nadvorje1

Mazyrskija ŭłady pryznali, što pieraboi z vodazabieśpiačeńniem u horadzie zastajucca

Samalot AirBaltic z-za bury zalacieŭ u pavietranuju prastoru Biełarusi7

Historyja vialikaha kachańnia i vialikaj adzinoty žonki Łukašenki15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY9

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY

Hałoŭnaje
Usie naviny →