Zdareńni11

Pad Brestam lehkavuška ŭrezałasia ŭ hruzavik — kiroŭca zahinuła

Kiroŭca lehkavoha aŭtamabila zahinuła ŭ avaryi pad Brestam, paviedamlaje DAI.

Śmiarotnaje DTZ adbyłosia siońnia kala 15.30 na aŭtadarozie M1/Je30 la pavarotu na v. Kosičy. Pavodle papiaredniaj infarmacyi, žycharka Bresta 1969 hoda naradžeńnia ruchałasia na aŭtamabili BMW pa kirunku ad v. Telmy. Pry vyjeździe na skryžavańnie, žančyna sutyknułasia z aŭtamabilem MAZ pad kiravańniem 36-hadovaha žychara Kamianieckaha rajona, jaki ruchaŭsia ŭ spadarožnym kirunku. U vyniku sutyknieńnia žycharka Bresta pamierła na miescy avaryi. Kiroŭca hruzavika nie paciarpieŭ.

Žančyna była pryšpilena ramianiami biaśpieki. Pa fakcie DTZ pravodzicca pravierka.

Kamientary1

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman4

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

Što źmianiaje zamach na Trampa?4

Viadučaja ANT Iryna Rambalskaja pakazała svaje harsety na tydni mody ŭ Paryžy9

U mašynie chłopca, što stralaŭ u Trampa, znajšli vybuchoŭku7

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu8

U Hiermanii biełarus pabiŭsia z małdavaninam. Apošni byŭ parezany

U Indyi ženicca syn samaha bahataha čałavieka krainy. Na viasielle patracili šalonyja hrošy13

Łukašenka achviaravaŭ ministram: jak i za što pazbaŭlalisia ad samych važnych čynoŭnikaŭ jaho sistemy

Marharyta Laŭčuk vypuściła pieśniu, jakuju zapisała razam z mužam5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman4

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →