Ułada2727

Ministr abarony Raŭkoŭ raskazaŭ, čamu padrabiazna vyvučaje siryjski dośvied «hibrydnaj vajny»

Ministr abarony Biełarusi Andrej Raŭkoŭ vystupiŭ z prahramnym artykułam «Armija biełaruskaha naroda» ŭ časopisie «Biełaruskaja dumka». Publikacyja prymierkavanaja da tak zvanaha 100-hodździa biełaruskaha vojska, jakoje aficyjna adznačałasia 23 lutaha.

Andrej Raŭkoŭ. Fota tut.by.

Užo va ŭstupie Raŭkoŭ adznačaje, što «biełaruskaja armija stała pierajemnikam ŭsiaho najlepšaha, što było ŭ Savieckaj armii». Toje samaje tyčycca i Biełarusi, jakaja stała «duchoŭnym pierajemnikam usiaho najlepšaha, što było ŭ SSSR». A adno z «najlepšych», na dumku ministra, heta śviata 23 lutaha.

Z dataj 23 lutaha asacyjujecca stvareńnie armii, jakaja zabiaśpiečyła ŭźjadnańnie vialikaha biełaruskaha naroda ŭ adzinaj biełaruskaj dziaržavie. Mienavita tak - vialiki biełaruski narod - skazana ŭ Zakonie BSSR ad 14 listapada 1939 hoda», — piša Andrej Raŭkoŭ.

Jak miarkuje ministr, mienavita savieckaja armija nie dazvoliła razharecca ŭ śviecie jadzierna-rakietnaj vajnie. Zadačaj armii na siońniašnim etapie Raŭkoŭ nazyvaje «abaronu suviereniteta, niezaležnaści, terytaryjalnaj cełasnaści krainy, zachavańnie mira i stabilnaści».

Čynoŭnik adznačaje, što na siońnia va Uschodniaj Jeŭropie adbyvajecca narastańnie niehatyŭnych tendencyj u pytańniach mižnarodnaj i rehijanalnaj biaśpieki. Vialikaj pahrozaj Raŭkoŭ nazyvaje terarystaŭ i ich dziejnaść.

Spyniajecca asobna ministr na tak zvanych «hibrydnych vojnach». Padkreślivaje, što ich raspracavali na Zachadzie, a adzin ź ich stvaralnikaŭ, amierykanski navukoviec Frenk Chofman akreśliŭ charaktar sučasnaj vajny, jak «źmiašanaja ci razmytaja pryroda baraćby». Nie zabyvajecca Raŭkoŭ nahadać i pra tak zvanyja «kalarovyja revalucyi», jakija, na jahonuju dumku, majuć padobnuju pryrodu.

Dalej vializnaja častka artykuła pryśviečanaja padziejam u Siryi. «Niekatoryja vajennyja vučonyja ličać, što pa svajoj sutnaści hramadzianskaja vajna ŭ hetaj krainie, jak baraćba rehularnaj armii suprać irehularnych uzbrojenych farmavańniaŭ, — novy krok u raźvićci vajennaha mastactva», — piša Raŭkoŭ.

«Z adnaho boku dziejničaje siryjskaja armija, jakaja składajecca z armij, dyvizij, pałkoŭ, bataljonaŭ, padrychtavanych dla viadzieńnia tradycyjnaj vajny i adbićcia źniešniaj ahresii ŭ chodzie ešałanavanaj abarony z vyraznym pazicyjanavańniem paniaćciaŭ «front — tył». Ź inšaha boku — uzbrojenaje kryło apazicyi. Adnak navat paviarchoŭny analiz kaža pra nieadnaznačnaści jaho składu, ab najaŭnaści ŭsiaredzinie jaho masy roznych pa svaich metach i zadačach uzbrojenych hrup: ad prafiesijanałaŭ da abiazdolenych, u tym liku idejnych paŭstancaŭ, kryminalnikaŭ, bandytaŭ, bajevikoŭ», — ličyć ministr abarony.

Raŭkoŭ piša, što ŭ Siryi mižnarodnyja aktary apracoŭvajuć novyja technałohii vajny, jak było ź Ispanijaj 1930-ch.

«Pa sutnaści, adnym z novych dasiahnieńniaŭ vajennaha mastactva, realizavanaha ŭ dziejańniach suprać Siryi, źjaŭlajecca znojdzieny vychad z «intelektualnaha tupika» vajennaj navuki, kali najaŭnaść na ŭzbrajeńni jakoj-niebudź krainy zbroi masavaha paražeńnia i srodkaŭ jaho dastaŭki rabiła praktyčna samahubnaj ahresiju suprać jaje».

«Vychadam» Raŭkoŭ nazyvaje «vobłačnaha» praciŭnika, jaki nibyta i jość, ale jakoha adnačasova niama. I pry tym, što rehularnaja armija maje kolkasnuju pieravahu ŭ 10 razoŭ, jana nie moža atrymać pieramohu, a naadvarot tolki hublaje terytoryju. Maŭlaŭ, siryjskija paŭstancy majuć ahramadnuju padtrymku z-za miažy.

«I tolki dziakujučy akazańniu padtrymki z boku Rasiei narodu Siryi u baraćbie ź mižnarodnymi terarystyčnymi arhanizacyjami, udziełu ŭ bajavych dziejańniach rasijskich uzbrojennych sił ŭdałosia pierałamać situacyju na karyść uradavych vojskaŭ Siryi i vyzvalić klučavyja harady, debłakavać asnoŭnyja kamunikacyi», — ličyć ministr.

Jon kaža, što Biełaruśsiu vyvučajecca dośvied «hibrydnych vojnaŭ» i «vobłačnych praciŭnikaŭ». Čamuści pra dośvied Ukrainy hienierał nie zhadaŭ nivodnaha razu.

Kamientary27

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj9

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj

Usie naviny →
Usie naviny

Jeŭrasajuz spyniaje zakupki mebli ź Biełarusi5

Na «Słavianskim bazary» pa danosie zatrymali dziaŭčynu z tatuiroŭkaj «ch*j vajnie»14

Ksiondz Andžej Juchnievič: Mianie mohuć za heta sudzić, ale ja chaču publična vykazać salidarnaść z bratami-ŭkraincami5

U Biełaviežskaj puščy małanka razarvała 200-hadovy dub VIDEA1

Rasija vykarystoŭvaje dla pieravozu piachoty holf-kary i biełaruskija matacykły. Ad hetaha straty rastuć11

Alimpijadu-2024 u Biełarusi nie pakažuć7

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju14

Žychary Mazyra stali ŭ hihanckuju čarhu, kab padzaradzić telefony VIDEA5

Za danat $15 zatrymali staršaha śpiecyjalista pa teściravańni minskaj IT-kampanii

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj9

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →