Ułada66

Parašenka stelefanoŭvaŭsia z Łukašenkam

Prezident Ukrainy Piatro Parašenka pravioŭ telefonnuju razmovu z Alaksandram Łukašenkam, paviedamlaje sajt prezidenta Ukrainy.

Kiraŭniki Biełarusi i Ukrainy abmierkavali aktualnyja pytańni paradku dnia biełaruska-ŭkrainskich adnosin, u pryvatnaści raźvićcio dvuchbakovaha palityčnaha dyjałohu i budučyja kantakty na vyšejšym uzroŭni.

Kiraŭniki dziaržaŭ adznačyli važnaść naležnaj padrychtoŭki da praviadzieńnia ŭ biahučym hodzie ŭ Homieli Pieršaha forumu rehijonaŭ Ukrainy i Biełarusi. Havorka išła ab intensifikacyi handlova-ekanamičnaha i kulturnaha składnika mižrehijanalnaha supracoŭnictva.

Kamientary6

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł2

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak89

Tramp aficyjna pryniaŭ naminacyju kandydata ŭ prezidenty ad Respublikanskaj partyi

Ajcišnika z A1 buduć sudzić za danaty. Jamu pahražaje da 10 hadoŭ kałonii

Jeŭropa pavinna być hatovaja da dziesiaci hadoŭ vajny va Ukrainie — hienieralny sakratar NATA2

Prybytak KamAZa abvaliŭsia ŭ 20 razoŭ

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku9

Čarhovaja hańba biełaruskaha futboła. «Isłač» vylecieła ź jeŭrakubkaŭ, prajhraŭšy kamandzie z San-Maryna8

Ryžankoŭ: Dla Litvy hałoŭnaje — zabić lubyja zarodki lićvinizmu10

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia z Emanuelem Makronam12

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł2

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →