Usiaho patrochu1010

U Biełarusi moža źjavicca turapadobnaja karova. Chto heta? FOTA

Papulacyi turapadobnaj karovy i tarpanapadobnaha kania mohuć źjavicca na terytoryi Biełarusi ŭ najbližejšy čas. Pra heta paviedamiŭ zahadčyk siektara NPC NAN Biełarusi pa bijaresursach Alaksandr Kazulin, pieradaje BiełTA.

Pa słovach Kazulina, paśpiachovy dośvied raźviadzieńnia niekali vymierłych žyvioł jość u Niderłandach — mienavita adtul i mohuć być zaviezieny niekalki asobin. Pryčym prahrama hadoŭli praduhledžvaje, što žyvioł u Biełaruś pieradaduć biaspłatna, ale ŭ budučyni častku statka treba budzie taksama pieradać kamuści jašče. Što niemałavažna, havorka idzie ab zamacavańni mikrapapulacyi na volnym vypasie.

U śviecie zasialeńnie novych vidaŭ kapytnych na pašy vykarystoŭvajecca dla adnaŭleńnia adkrytych łandšaftaŭ. Mienavita z hetaj metaj u Biełarusi majuć namier zavieźci turapadobnuju karovu i tarpanapadobnaha kania — kab vyrašyć prablemu zarastańnia pašy i zachavać bijaraznastajnaść. Kali inicyjatyva atrymaje adabreńnie, budzie arhanizavana pajezdka ŭ Niderłandy dla aznajamleńnia z vopytam hadoŭli, a zatym i pieradača žyvioł — spačatku karoŭ, zatym koniej.

Apošni dziki tur (Bos primigenus) pamior u 1627 hodzie ŭ Polščy, apošni tarpan (Equus gmelini) — u XIX stahodździ ŭ Rasii. U 30-ja hady XX stahodździa bratami Chiek mietadam zvarotnaj sielekcyi byli atrymany formy žyvioł, vielmi blizkija da tura i tarpanaŭ. Paśla vajny prajekt byŭ zhornuty, a praz 60 hadoŭ ideja adnaŭleńnia źnikłych vidaŭ znoŭ nabyła prychilnikaŭ, i turapadobnyja karovy i tarpanapadobnyja koni stali viartacca ŭ pryrodu. Ich paŭvolnaje raźviadzieńnie ŭsio bolš praktykujecca ŭ Jeŭropie.

Kamientary10

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»6

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask23

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»6

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →