Hramadstva99

Hienprakuror vykazaŭsia pra šumnych susiedziaŭ i bytavoje chulihanstva: Heta surjoznaja prablema i jaje treba vyrašać

Bytavoje chulihanstva znachodzicca siarod prablem, ź jakimi treba surjozna zmahacca. Taki punkt hledžańnia vykazaŭ siońnia žurnalistam hienieralny prakuror Biełarusi Alaksandr Kaniuk pa vynikach pasiadžeńnia Rady Biaśpieki.

Alaksandr Kaniuk padkreśliŭ, što jość vielizarnaja kolkaść narakańniaŭ z boku hramadzian na roznaha rodu prablemy, jakija ŭźnikajuć u ich na pobytavym uzroŭni ŭ suviazi z chulihanstvam susiedziaŭ, u tym liku ich šumnymi pavodzinami. Z hetym sutykajucca mnohija haradžanie. Pavodle jaho słoŭ, možna zrazumieć, kali viasielle ci chreśbiny, ale kali pastajanny šum, pjanstva, kureńnie z boku susiedziaŭ pryčyniajuć šmat niazručnaściaŭ i pieraškadžajuć žyć prystojnym hramadzianam, z hetym treba zmahacca.

«My kažam pra toje, što treba zmahacca z hvałtam u siamji, złačynstvami, zabojstvami. Tak, heta tak. Ale i hetyja ujaŭnyja na pieršy pohlad drobnymi pytańni, kali susiedzi pavodziać siabie šumna, pieraškadžajuć ludziam žyć, — surjoznaja tema. Kali ŭnačy čałaviek nia paśpić, to i pra pracu nie budzie dumać», - miarkuje hienieralny prakuror.

Pry hetym jon padkreśliŭ, što peŭnyja miery pa rašeńni hetaj prablemy ŭžo vypracavany, ale vielmi važna damahčysia ich prymianieńnia na praktycy.

Kamientary9

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →