Ekanomika22

Biełaruskaja i łatvijska-rasijskaja kampanii buduć sudzicca za naftu 27-hadovaj daŭniny

Biełaruskaje AAT «Połacktransnafta Družba» i łatvijska-rasijskaje TAA «ŁatRasTrans» buduć sudzicca za technałahičnuju naftu, jakaja znachodziłasia va ŭčastkach naftapravodaŭ na terytoryi Łatvii paśla padziełu Savieckaha Sajuza, paviedamlaje BiełTA.

Pradmietam sprečki źjaŭlajecca tolki technałahičnaja nafta ŭ kolkaści 150 tysiač ton, jakaja znachodziłasia va ŭčastkach mahistralnych naftapravodaŭ Połack — Vientśpiłs i Połack — Biržaj — Mažejkiaj, jakija prachodziać pa terytoryi Łatvijskaj Respubliki i naležać u ciapierašni čas TAA «ŁatRasTrans».

Sudovaja sprečka ŭźnikła ŭ 2010 hodzie, kali TAA «ŁatRasTrans» vyrašyła źlić naftu z naftapravoda, niahledziačy na najaŭnyja dakumienty ab prynaležnaści dadzienaj nafty AAT «Połacktransnafta Družba». Abaraniajučy svajo prava ŭłasnaści, biełaruskaje pradpryjemstva źviarnułasia ŭ sud. Sudy Łatvii razhladajuć hetuju spravu ŭžo 7 hadoŭ.

Sudovaja sprava dajšło da Viarchoŭnaha suda Łatvii, jaki ŭ śniežni 2016 hoda pryniaŭ rašeńnie ab nakiravańni spravy ŭ nižejšuju instancyju dla paŭtornaha razhladu.

Kamientary2

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

Tramp aficyjna pryniaŭ naminacyju kandydata ŭ prezidenty ad Respublikanskaj partyi

Ajcišnika z A1 buduć sudzić za danaty. Jamu pahražaje da 10 hadoŭ kałonii

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →