Hramadstva66

Rektaram EHU pryznačany były ministr adukacyi Bałharyi

Ahulny schod suzasnavalnikaŭ Jeŭrapiejskaha humanitarnaha ŭniviersiteta (EHU) pryniaŭ adzinahałosnaje rašeńnie ab pryznačeńni byłoha ministra adukacyi, moładzi i navuki Respubliki Bałharyi praf. Siarhieja Ihnatava na pasadu Rektara EHU z 1 sakavika.

Prafiesar Siarhiej Ihnataŭ — mižnarodna pryznany jehiptołah, aŭtar knih «Marfałohija kłasičnaha Jehipta», «Mudraść staražytnych jehipcian», «Jehipiet faraonaŭ», «Papirus nie raście na kamiani», «Cieła boha» i bolš za 40 akademičnych publikacyj, pryśviečanych prablemam linhvistyki, historyi i relihii Staražytnaha Jehipta.

U 2009—2013 hh. praf. Ihnataŭ zajmaŭ pasadu ministra adukacyi, moładzi i navuki va ŭradzie Bałharyi pad kiraŭnictvam premjer-ministra Bojka Barysava. Na pasadzie ministra praf. Ihnataŭ ažyćciaviŭ šerah hruntoŭnych reformaŭ u halinie pašyreńnia ŭniviersiteckaj aŭtanomii i dyviersifikacyi madelaŭ finansavańnia vyšejšaj adukacyi. Raniej, u 2002—2009 hh., praf. Ihnataŭ byŭ rektaram najbolš prykmietnaha pryvatnaha bałharskaha ŭniviersiteta — Novaha bałharskaha ŭniviersiteta.

Akademičnaja karjera praf. Ihnatava pačałasia na pasadzie lektara Safijskaha ŭniviersiteta imia Sv. Klimienta Achrydskaha. Naprykancy 90-ch hadoŭ jon pačaŭ pracu ŭ Novym bałharskim univiersitecie, dzie zajmaŭ pasadu dekana Bakałaŭrskaj škoły. Pierš čym stać Rektaram EHU, jon uznačalvaŭ Bałharski instytut jehiptałohii.

Praf. Ihnataŭ atrymaŭ doktarskuju stupień pa jehiptałohii ŭ Sankt-Pieciarburhskim dziaržaŭnym univiersitecie. Jon taksama byŭ stypiendyjatam Oksfardskaha ŭniviersiteta (Kaledž All Souls). Aproč rodnaj bałharskaj movy, praf. Ihnataŭ vałodaje ruskaj, anhlijskaj i francuzskaj movami. Jon taksama vykładaje jehipieckuju (kopckuju), asira-vaviłonskuju (akadskuju) i staražytnahrečaskuju movy.

Kamientary6

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii46

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

Hramadzianina Indyi, jak miarkujecca, uziali ŭ zakładniki ŭ Biełarusi9

Biełaruskim błohieram zakručvajuć hajki — źmianili praviły publikacyi rekłamy ŭ sacsietkach. Padrabiaznaści1

Prezident Čechii prapanavaŭ sposab pačać pieramovy pamiž Ukrainaj i Rasijaj6

U Rastoŭskaj vobłaści z-za ataki dronaŭ haryć naftabaza

Sud zakryŭ spravu akciora Aleka Bołduina, jakoha abvinavačvali ŭ nienaŭmysnym zabojstvie apieratarki-ŭkrainki na zdymkach

Što pryhatavać ź lisičkami: frykadelki, hulaš, kašu

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady21

U minskaj kramie znajšli pradukt, jaki kaštuje 12 tysiač rubloŭ za kiłahram. Jon zapakavany ŭ boks suprać kradziažu

Bujnyja donary-demakraty źbirajucca zamarozić 90 miljonaŭ dalaraŭ unioskaŭ na kampaniju Bajdena1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii46

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →