Navuka i technałohii44

Azonavy słoj nad Biełaruśsiu stanovicca ŭsio tančejšym

Azonavy słoj praciahvaje skaračacca nad usimi krainami ŭmieranaha klimatyčnaha pojasa, u tym liku Biełaruśsiu, niahledziačy na toje, što pamiery azonavaj dzirki nad Antarktydaj pastupova pamianšajucca. Heta pakazała daśledavańnie ekołahaŭ, pra jakoje raspaviadajecca ŭ časopisie Atmospheric Chemistry and Physics.

U 1985 hodzie chimiki z ZŠA vyjavili, što freony i inšyja złučeńni hałahienaŭ źniščajuć azonavy słoj. U niekatorych rehijonach Antarktyki hety praces pryvioŭ da źjaŭleńnia «azonavych dzirak» — zon, praź jakija ultrafijaletavaje vypramieńvańnie Sonca bieśpieraškodna dasiahaje pavierchni Ziamli.

U nastupnyja hady pačalisia maštabnyja mižnarodnyja pieramovy, vynikam jakich stała padpisańnie Vienskaj kanviencyi ŭ 1985 hodzie i Manrealskaha pratakoła da jaje ŭ 1987 hodzie, u ramkach jakich bolšaść dziaržavaŭ śvietu pahadzilisia spynić vytvorčaść rečyvaŭ, jakija razburajuć azonavy słoj.

Ciapier navukoŭcy zadalisia pytańniem: jak źmianiŭsia stan azonavaha słoja ŭ tych rehijonach Ziamli, dzie pražyvaje bolšaja častka jaje nasielnictva. Dla hetaha daśledčyki praanalizavali spadarožnikavyja zdymki, atrymanyja dziasiatkami klimatyčnych zondaŭ za apošnija try dziesiacihodździ, i supastavili ich z tym, jak źmianiałasia kancentracyja azonu ŭ pavierchni Ziamli.

Hetyja zamiery pryviali da niečakanych vynikaŭ. Akazałasia, što kolkaść azonu ŭ nižnich słajach strataśfiery va ŭmieranych i trapičnych šyrotach u toj ci inšaj stupieni źmienšyłasia ŭ paraŭnańni z 1998 hodam.

Pryčyny hetaha nie zusim jasnyja, adnak navukoŭcy miarkujuć, što ŭ hetym mohuć być zamiešanyja dva fienomieny: rezki rost vykidaŭ inšych rečyvaŭ, jakija rujnujuć azon i pry hetym žyvuć u atmaśfiery vielmi niadoŭha, a taksama źmieny ŭ charaktary ruchu viatroŭ u vierchnich płastach strataśfiery, źviazanyja z hłabalnym paciapleńniem, jakija zaminajuć farmavańniu novych malekuł azonu.

Ahułam kancentracyja hetaha hazu ŭ atmaśfiery praciahvaje raści, i azonavyja dzirki nad Antarktydaj pastupova zaciahvajucca. Tamu, ličać navukoŭcy, Manrealski pratakoł chutčej za ŭsio apynuŭsia nie biessensoŭnym.

Kamientary4

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →