Ekanomika2727

«Biełdziaržcharčpram» rastłumačyŭ roźnicu ŭ košcie biełaruskaha i rasijskaha cukru

Rasijskija vytvorcy cukru znachodziacca ŭ bolš vyhadnych umovach u paraŭnańni ź biełaruskimi. Ab hetym Alaksandru Łukašenku siońnia dałažyŭ staršynia kancerna «Biełdziaržcharčpram» Alaksandr Zabieła, pieradaje BiełTA.

Čytajcie taksama: Biełaruski cukar u Maskvie kaštuje ŭ paŭtara razu tańniej, čym u Minsku

Kiraŭnik dziaržavy, naviedvajučy Słucki cukrarafinadny kambinat, pacikaviŭsia, čamu sabiekošt biełaruskaha cukru vyšejšy za rasijski.

Jak patłumačyŭ staršynia kancerna «Biełdziaržcharčpram», hetamu jość niekalki tłumačeńniaŭ.

«U sabiekošcie pradukcyi 65,9% zajmaje syravina — buraki. Pa vynikach minułaha hoda cana burakoŭ u Rasii skłała ad $27 da $37 za tonu — u zaležnaści ad rehijonu. U nas z ulikam dastaŭki — $43. U Rasii sami haspadarki dastaŭlajuć buraki na zavody», — raspavioŭ Alaksandr Zabieła.

Rasijskija pradpryjemstvy majuć jašče adnu pieravahu: cana hazu dla ich istotna nižejšaja, čym dla biełaruskich pradpryjemstvaŭ. «My płacim $275 za 1 tysiaču kubamietraŭ, jany — $80», — adznačyŭ pradstaŭnik «Biełdziaržcharčprama».

Akramia taho, adna z najbujniejšych halin vytvorčaści ŭ Rasii nie płacić PDV, što dazvalaje skinuć dadatkovyja 10%.

Va ŭmovach abvostranaj kankurencyi ŭ susiedniaj krainie rasijski cukar pajšoŭ u Biełaruś i pradajecca tut pa simvaličnych cenach. «U suviazi ź pieravytvorčaściu jany nie viedajuć, kudy jaho padzieć, i addajuć tonu za rubiel. U advarotnym vypadku im treba budzie płacić za ŭtylizacyju», — reziumavaŭ Alaksandr Zabieła.

Dla pavieličeńnia prodažu va ŭmovach žorstkaj kankurencyi ŭ Rasii biełaruskija pradpryjemstvach dyviersifikavali rynki. Tak, u 2017 hodzie jany pastaŭlali cukar u 16 krain. Dola rasijskaha rynka źniziłasia na 23% i składaje ciapier 53,7%.

U minułym hodzie cukrovyja arhanizacyi Biełarusi ekspartavali pradukcyi na $208 młn (temp da 2016 hoda — 105,7%). Udzielnaja vaha pastavak cukru za miežy krain JEAES składaje 34,1%.

Kamientary27

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

Pad Brestam prachodzić džyp-fiestyval ŠMAT FOTA2

U Staŭbcoŭskim rajonie matacykł trapiŭ pad ciahnik — zahinuli dva čałavieki1

Chłopiec, što stralaŭ u Trampa, byŭ respublikancam24

Stali viadomyja padrabiaznaści žudasnaha DTZ pad Mahilovam. U im zahinuŭ 5-hadovy chłopčyk i jaho baćka2

MUS raspaviało pra abłavu na rok-kancert pad Pinskam13

Bułački z čarnicami — recept1

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →