Na pravach rekłamy

Nalepki dla biełaruskamoŭnych miescaŭ ad internet-katałoha SVAJE.BIEŁ

SVAJE.BIEŁ — katałoh biełaruskamoŭnych biznesaŭ, pasłuh, miescaŭ. My źbirajem infarmacyju pra biznesy, jakija absłuhoŭvajuć klijentaŭ pa-biełarusku, spryjalna staviacca da biełaruskaj movy, vykarystoŭvajuć biełaruskuju movu ŭ rekłamie i vonkavym afarmleńni, padtrymlivajuć biełaruskaaryjentavanyja kulturnyja prajekty.

Z pryjemnaściu pradstaŭlajem šanoŭnamu spadarstvu novuju prahramu «Nalepki dla biznesaŭ SVAJE».

Dla siońniašnich biełaruskich realij na spažyvieckim rynku typovyja dźvie paradaksalnyja situacyi:

(1) vonkavaja (fasadnaja) biełaruskaść: šyldy napisanyja pa-biełarusku, a ŭnutry absłuhoŭvańnie adbyvajecca na inšych movach i biełaruskaj nie pačuć, u vyniku čaho biełaruskamoŭnyja spažyŭcy, jakija sprabujuć kamunikavać z tymi biznesami pa-biełarusku, atrymlivajuć admoŭny dośvied;

(2) vonkavaja rekłama biznesu i ŭnutranaje afarmleńnie vykanana na ruskaj, biełaruskamoŭny piersanał, moža, i jość, ale biełaruskamoŭny spažyviec, kali jon bačyć šyldy na ruskaj movie, to i sam kamunikuje na ruskaj — asabliva tyja, chto stamiŭsia ad zmahańnia za rodnuju movu ci prosta jašče nia viedaje biełaruskuju na dastatkovym uzroŭni i pačuvajecca nie vielmi ŭpeŭniena.

Nalepki dla biznesaŭ SVAJE vyrašajuć abiedźvie hetyja prablemy.

Paviesiŭšy takuju nievialikuju nalepku (7 sm u dyjamietry, na santymietr mienšuju za kredytnuju kartku) na dźviery ci inšaje bačnaje miesca svajho handlovaha abjekta, vy dajacie spažyŭcam znak, što tut ź biełaruskaj movaj niama prablem. Što tut možna i treba razmaŭlać na biełaruskaj, vas zrazumiejuć i vam pa-biełarusku adkažuć.

Nalepki nie ŭtrymlivajuć nijakaj rekłamy, a dyzajn raspracavany tak, kab nie adpužać inšamoŭnych (napr. ruskamoŭnych) spažyŭcoŭ. Kab tyja nie padumali, što tut TOLKI pa-biełarusku.

Varyjanty dyzajnu:

prostaja zialonaja nalepka sa słovam SVAJE, dobra čytajecca z 3—5 mietraŭ. Zialony koler značyć, što ŭnutr možna śmieła zachodzić

biełaja nalepka, maje vialikaje słova SVAJE, jakoje čytajecca z 3—5 mietraŭ, i drobny tekst šerym «RAZMAŬLAJEM PA-BIEŁARUSKU», jaki možna pračytać, tolki padyšoŭšy na mietr ci kala taho

toje, što i vyšej, ale drobnym šryftam napisana «BIEŁARUSKI BIZNES» i piać zoračak uviersie

varyjant papiaredniaj, biez zoračak, słova «SVAJE» krychu źmieščana ŭvierch

Nalepki vykananyja na viniłavaj ploncy, ustojlivyja da mieteaŭmovaŭ i nie pakidajuć śladoŭ, kali vam spatrebicca ich źniać (choć z čaho b vam zachaciełasia pazbavicca ad tajemnaha znaku i mahnitu dla biełaruskamoŭnych spažyŭcoŭ?).

Nalepki dastupnyja dla imhniennaj zamovy biaspłatna ŭsim biznesam, zarehistravanym u katałozie SVAJE.BIEŁ. Kab zamović, prosta treba ŭvajści na sajt i skarystacca spasyłkaj «Zamović». Usie nalepki dastaŭlajucca zvyčajnym paštovym adpraŭleńniem, termin vykanańnia zamovy — 1 dzień, termin dastaŭki zvyčajnaj poštaj — 2—5 dzion.

Apcyjanalna (krychu pavialičvaje termin vykanańnia zamovy) na nalepku moža być naniesieny QR-kod sa spasyłkaj na vašuju staronku na sajcie SVAJE.BIEŁ, kab klijenty sa smartfonami mahli adrazu pakinuć vodhuk ci źviazacca z vami praz vašyja sacsietki, kali vaš handlovy abjekt časova zakryty.

Na siońnia ŭ katałozie SVAJE.BIEŁ zarehistravana 90+ miescaŭ, dzie biełaruskaja mova prysutničaje siońnia, zaraz, prosta u hety momant. Dziasiatki biznesaŭ majuć dostup da svaich detalaŭ i mohuć mianiać infarmacyju pra siabie samastojna. Zaprašajem biznesy, jakija jašče nie zarehistravanyja ŭ katałozie SVAJE.BIEŁ, dałučacca!

SVAJE.BIEŁ — tamu što tut svaje.

Pryvatnaje pradpryjemstva pa akazańni pasłuh «Majstar Veb Prohraminh Servisez» UNP 191921466

Kamientary

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj22

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj

Usie naviny →
Usie naviny

Łukašenka zajaviŭ, što Ukraina zdymała z frontu samyja bajazdolnyja častki i adpraŭlała ich na miažu Biełarusi5

Jeŭrasajuz spyniaje zakupki mebli ź Biełarusi5

Na «Słavianskim bazary» pa danosie zatrymali dziaŭčynu z tatuiroŭkaj «ch*j vajnie»14

Ksiondz Andžej Juchnievič: Mianie mohuć za heta sudzić, ale ja chaču publična vykazać salidarnaść z bratami-ŭkraincami5

U Biełaviežskaj puščy małanka razarvała 200-hadovy dub VIDEA1

Rasija vykarystoŭvaje dla pieravozu piachoty holf-kary i biełaruskija matacykły. Ad hetaha straty rastuć11

Alimpijadu-2024 u Biełarusi nie pakažuć7

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju14

Žychary Mazyra stali ŭ hihanckuju čarhu, kab padzaradzić telefony VIDEA5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj22

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →