Troch učastkovych milicyjantaŭ z Barysaŭskaha RUUS, jakija admovilisia vychodzić na pracu, zvolnili z orhanaŭ. Užo były supracoŭnik milicyi raspavioŭ TUT.BY, čamu vyrašyŭ syści.

— Ranicaj u paniadziełak, 17 lipienia, mnie patelefanavali i paprasili pryjści ŭ RUUS. Skazali, usie dakumienty na zvalnieńnie hatovyja, ź Minska pryjechaŭ supracoŭnik pa kadrach. U toj ža dzień byŭ padpisany zahad, aficyjna ŭsie troje zvolnienyja pa artykule «parušeńnie ŭmoŭ kantraktu»: my ž nie vychodzili na pracu, — raspaviadaje ŭžo były ŭčastkovy inśpiektar Barysaŭskaha RUUS.

Nahadajem, u Barysaŭskim RUUS za miesiac zajavu na zvalnieńnie napisali 5 čałaviek, siarod ich — 3 učastkovych. Navina pra heta była apublikavanaja ŭ piatnicu ŭviečary, u paniadziełak ranicaj ich užo zvolnili. Jak kažuć byłyja milicyjanty, jany b z zadavalnieńniem zastalisia, kali b nie papiarovaja vałakita i pakazčyki, jakija patrabavała vykanać kiraŭnictva.

— U nas fiksavanaja norma składzienych pratakołaŭ za drobnyja chulihanstvy, raśpićcio albo źjaŭleńnie ŭ pjanym vyhladzie, nakiravanych u ŁPP, vyjaŭlenych parušeńniaŭ u peŭnych katehoryj raniej sudzimych, raskrytych złačynstvaŭ i h. d. Učastkovyja pavinny zavieści tabieli, u jakich nieabchodna adznačać ličby pa dadzienych pakazčykach, i jakija pa pieršym patrabavańni nieabchodna pradjavić, — raspaviadaje ŭžo były ŭčastkovy milicyjant Barysaŭskaha RUUS. — U apošni čas ukaraniłasia praktyka zboru asabistaha sastavu dla spravazdačy ab pakazčykach. Niahledziačy na toje, jakaja źmiena ŭ čałavieka, być moža, vychadny, usie źbirajucca ŭ zale, i pačynajecca «razbor palotaŭ». Pa proźviščach padnimajucca ŭčastkovyja, usim zadajecca adno i toje ž pytańnie: kolki ludziej vy nakiravali ŭ ŁPP? Za studzień 2017 nieabchodna było, kab kožny ŭčastkovy nakiravaŭ pa adnym čałavieku, da kanca sakavika — dvaich, za spravazdačnyja paŭhoda — traich. Naturalna, što daloka nie kožny spraviŭsia z hetaj misijaj. Takich całkam čakana pazbaŭlali premijalnaj nadbaŭki da troch miesiacaŭ ź pierśpiektyvaj dyscyplinarnaha spahnańnia pa vynikach nastupnaha miesiaca.

Milicyjanty byli niezadavolenyja tym, što pracavali nienarmavany pracoŭny dzień, časta vychodzili ŭ vychadny. Pry hetym nie admaŭlajuć: u ich sapraŭdy byli «pramaški i niaŭdačy na pracy».

— Šmat sił marnuješ na absalutna bieskarysnyja rečy: napisańni rapartaŭ na ŭsio zapar. Akramia tvaich niepasrednych abaviazkaŭ učastkovaha, nieabchodna nieści słužbu na roznych mierapryjemstvach, jakija ŭ Barysavie prachodziać z zajzdrosnaj rehularnaściu. A jašče treba na dziažurstva schadzić, pasłuchać čarhovuju lekcyju, napisać kanśpiekt, paru hadzin u dzień adsiadzieć na naradach, trapić tudy i siudy, krucicca, krucicca i jašče raz krucicca… A ŭ kancy dnia słušnaje pytańnie načalstva: što zrabiŭ za dzień? Akazvajecca, što i ničoha karysnaha, praŭda, adniekul uziaŭsia vielizarny stos śpisanaj papiery, niezrazumieła dla čaho i dla kaho. Na samaj spravie zrazumieła — dla spravazdačnaści. A voś dla čaho hetaja spravazdačnaść, užo niezrazumieła, — ździŭlajecca były vartavy paradku.

Učastkovyja ŭdakładniajuć: u milicyi jość šmat dobraha, adnak śćviardžajuć, što lubaja inicyjatyva spyniałasia na samym pačatku. Maładych śpiecyjalistaŭ nie zmahła ŭtrymać navat dobraja zarpłata — 700 rubloŭ. Paśla zvalnieńnia im pryjdziecca vypłacić doŭh dziaržavie ŭ 10 tysiač rubloŭ — mienavita stolki na ich było vydatkavana, pakul jany znachodzilisia na dziaržzabieśpiačeńni ŭ Mahiloŭskim instytucie MUS.

Nahadajem, raniej Jaŭhien Sačak, aficyjny pradstaŭnik UUS Minskaha abłvykankama, tłumačyŭ pryčynu niavychadu na słužbu supracoŭnikaŭ tak:

— Asnoŭnaja pryčyna — niežadańnie dobrasumlenna vykonvać słužbovyja abaviazki. Adznaču, što ŭsie hetyja supracoŭniki majuć dyscyplinarnyja spahnańni, u bolšaści vypadkaŭ za nienaležny razhlad zvarotaŭ i zajaŭ hramadzian.

Zvalnieńnie supracoŭnikaŭ va UUS kamientavać nie stali.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0