Hramadstva44

Žychary Braniavoha i Vajskovaha zavułkaŭ adbilisia ad uščylnieńnia

Žychary damoŭ u Braniavym i Vajskovym zavułkach zmahli paŭpłyvać na prapanovu architektaraŭ pa raźvićci ich kvartała: nadbudoŭvać mansardnyja pavierchi darahim trochpaviarchovym stalinkam i ŭščylniać dvary dziciačymi sadkami ŭ centry horada nie buduć, paviedamlaje Tut.by.

Hramadskaje abmierkavańnie prajekta kvartałaŭ la płoščy Pieramohi ŭ miežach vuł. — vuł. Frunzie — prasp. Niezaležnaści — vuł. Kazłova — vuł. Płatonava — vuł. Čapajeva zaviaršyłasia ŭ kancy červienia. Pa prajekcie, nahadajem, architektary prapanavali nadbudavać mansardnyja pavierchi ŭ čatyroch stalinkach, uščylnić dva dvary dziciačymi sadkami, pabudavać haražy-stajanki.

Na prezientacyi prajekta žychary damoŭ vystupili kateharyčna suprać prapanoŭ architektaraŭ. A paźniej napisali nie adzin kalektyŭny zvarot u administracyju Partyzanskaha rajona z prośbaj uličyć ich mierkavańnie.

Žychary doma № 10 pa Vajskovym zavułku ŭ svaim zvarocie napisali, što jany kateharyčna suprać źniščeńnia zialonaj zony ŭ dvary svajho doma dziela budaŭnictva dziciačaha sadka. A mansardnyja pavierchi źniščać histaryčnuju značnaść kvartała.

«Vysiečka zialonaj zony — heta likvidacyja maleńkich «lohkich» dadzienaha siektara, što značna pahoršyć umovy i jakaść žyćcia žycharoŭ kvartała, u asnoŭnym piensijanieraŭ», — pišuć u svaim zvarocie žychary doma.

Žychary doma № 4 u Braniavym zavułku taksama napisali kalektyŭny zvarot. U im jany adznačajuć, što ŭ dvary ich doma rastuć unikalnyja šmathadovyja zdarovyja drevy, vysiečka jakich była b vidavočnym varvarstvam i viała b nie tolki da paharšeńnia ekałahičnaj abstanoŭki, ale i da ŭźniknieńnia sacyjalnaj napružanaści. Tym bolš što vysiečka dreŭ dziela budaŭnictva dziciačaha sadka — niełahičnaje rašeńnie: u kvartale niekalki starych dziciačych sadoŭ raniej addali pad ofisy.

Administracyja rajona kalektyŭnyja zvaroty razhledzieła i adpraviła prapanovy žycharoŭ u kamitet architektury i horadabudaŭnictva. Tam vyrašyli:

— vyklučyć z prajekta rekanstrukcyju šmatkvaternych damoŭ z nadbudovaj mansardnych pavierchaŭ pa zavułku Braniavym, 10, 12, 13, i zavułku Vajskovym, 13;

— vyklučyć z prajekta budaŭnictva dziciačych sadoŭ pa zavułku Braniavym i na vulicy Zacharava.

Kamientary4

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN12

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →