Śviet3636

Prezident Polščy padpisaŭ zakon ab znosie kamunistyčnych pomnikaŭ

wyborcza.pl

Prezident Polščy Andžej Duda padpisaŭ papraŭki ŭ zakon ab zabaronie prapahandy kamunizmu, havorycca ŭ paviedamleńni na sajcie kiraŭnika dziaržavy. Papraŭki praduhledžvajuć demantaž pomnikaŭ i pierajmienavańnie abjektaŭ, źviazanych z kamunistyčnym minułym.

Zhodna z polskim zakanadaŭstvam, dakumient ustupić u siłu praz try miesiacy z daty padpisańnia.

Papraŭki ŭ zakon ab zabaronie prapahandy kamunizmu ŭ kancy červienia byli pryniatyja Sojmam Polščy. Pavodle hetych papravak, miascovyja ŭłady atrymajuć prava vynosić rašeńnie ab demantažy pomnikaŭ pieryjadu kamunizmu. U toj ža čas, piša vydańnie wPolityce, pad ich dziejańnie nie padpadajuć pomniki, nie pryznačanyja dla «dla publičnaha prahladu» i raźmieščanyja na mohiłkach. Taksama ź śfiery dziejańnia zakona byli vyklučany abjekty, jakija majuć adukacyjnuju abo kulturnuju značnaść.

Dakumient pašyraje pole dziejańnia zakona ab zabaronie kamunistyčnaj prapahandy, jaki byŭ pryniaty ŭ Polščy viasnoj minułaha hoda. Jak paviedamlała «Radyjo Polšča», tady ŭ Siejmie naličyli paradku 1300 nazvaŭ vulic u polskich haradach, jakija byli źviazany z kamunizmam. Siarod inšych, u ich liku byli vulicy, nazvanyja ŭ honar Fieliksa Dziaržynskaha i Čyrvonaj Armii. U toj ža čas, u pieršapačatkovaj viersii zakona nie rehulavaŭsia pytańnie ab demantažy pomnikaŭ i miemaryjalnych tabličak pieryjadu kamunizmu.

Kamientary36

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy13

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie8

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy13

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →