Zdareńni33

U stalicy šukajuć mužčynu, jaki 5 hadoŭ tamu źnik paśla dzialby kvatery z bratam

Paśla kanfliktu sa svajakom pry dzialbie kvatery ŭ 2012 hodzie mužčyna pajšoŭ z doma i prapaŭ, piša sb.by.

5 hadoŭ tamu Zajac Siarhiej Mikałajevič surjozna pasvaryŭsia sa svajakom. Braty nie mahli padzialić kvateru. 20 červienia 2012 hoda mužčyna pajšoŭ z doma, i da hetaha času jaho miescaznachodžańnie nie viadomaje. Paviedamlajecca, što ciapier jon viadzie badziažnicki ład žyćcia, choć i maje ŭ Miensku miesca žycharstva i pastajannuju rehistracyju pa adrasie: Minsk, praśpiekt Rakasoŭskaha, 47-89.

Svajaki prosiać Siarhieja Mikałajeviča viarnucca.

Siarhiej Zajac naradziŭsia 14 žniŭnia 1973 hoda. Prykmiety mužčyny: na vyhlad 45-50 hadoŭ, chudarlavaha ciełaskładu, rost 170-175 sm, horbicca, vałasy ciomnyja padoŭžanyja, nosić baradu daŭžynioj kala 10 sm ciomnuju ź siviznoj, vočy karyja. Na momant źniknieńnia byŭ apranuty ŭ karotkuju kurtku karyčnievaha koleru, ciomnuju kašulu z žoŭta-karyčnievymi pałosami, karyčnievyja džynsy, čornyja čaraviki.

Kamientary3

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →