Navuka i technałohii1616

Biełaruski student prydumaŭ nievyčerpnuju krynicu enierhii dla smartfonaŭ

Student BNTU Michaił Vaha raspracavaŭ ručny elektrahienieratar HandEnergy. Raskručvajučy hienieratar u ruce, karystalnik moža zaradzić svoj smartfon navat u lesie ci ŭ pustyni. Pra hienijalnaje vynachodnictva našaha suajčyńnika piša tut.by.

Pryładu HandEnergy treba krucić, trymajučy ŭ ruce. Jana abjadnoŭvaje ŭ sabie trenažor i zaradnuju pryładu, vypracoŭvajučy elektryčnaść z enierhii ciahlic. Praz USB da jaje možna padklučyć smartfon i papoŭnić zarad batarei biez razietki.

Unutry — mietaličny rotar, jaki ździajśniaje kala 4000 abarotaŭ za chvilinu. Špulka indukcyjnaści ŭ vierchniaj častcy dazvalaje atrymać ad kručeńnia napružańnie 5 volt i tok 1 ampier - dastatkova dla zaradki kišennaj elektroniki.

Zbor hrošaj na HandEnergy Michaił pačaŭ u listapadzie minułaha hoda na kraŭdfandynhavaj placoŭcy Kickstarter. Usie žadajučyja mahli zapłacić 79 dalaraŭ i atrymać hadžet praź niekalki miesiacaŭ. Nieabchodnyja 50 tysiač dalaraŭ jon sabraŭ za dva tydni. Paśla kampaniju pieranieśli na Indiegogo, tam jana praciahvajecca da hetaha času. U ahulnaj składanaści na dvuch placoŭkach prajekt sabraŭ 114 tysiač dalaraŭ, pryłady pradzamovili bolš za tysiaču čałaviek.

Pracy było vielmi šmat: davodziłasia mieć znosiny z aŭdytoryjaj, adkazvać na kamientary, tłumačyć, jak pradzamaŭlać pryładu. Pryładaj cikavilisia u roznych časavych pajasach, davodziłasia być anłajn amal kruhłasutačna:

«Ja kłaŭsia a druhoj hadzinie nočy i a čaćviortaj pračynaŭsia. Było vielmi šmat pracy, dy i jašče siesija, - uspaminaje Michaił. - Kali my vyjšli za 50 tysiač, stała lahčej, tamu što stała jasna - usio, prajekt atrymaŭsia, možna ruchacca dalej».

Zaraz hadžet hatovy. Kamanda ŭžo naładziła drobnasieryjnuju vytvorčaść i pierachodzić da sieryjnaj stadyi. 

Choć pryładu zadumvali jak zaradnuju, vakoł jaje źjavicca cełaja ekasistema i mabilny dadatak z mnostvam funkcyj. Možna budzie bačyć ŭzrovień zaradu, ustanaŭlivać uzrovień hienieracyi enierhii, a jašče pahladzieć usiu statystyku i znajści siabie ŭ top-100 ŭsich karystalnikaŭ HandEnergy. Hadžet padobny na hiraskapičny trenažor - i jaho sapraŭdy možna vykarystoŭvać dla trenirovak.

«Tak možna treniravać usie ciahlicy ruk i hrudnyja ciahlicy. Praz dadatak vy spačatku vybirajecie myšcy, jakija chočacie treniravać, vam dajuć śpiecyjalnuju treniroŭku, zadajuć temp i stanovišča. Dadatak budzie pakazvać, pravilna vy krucicie ci nie».

Kali hadžety atrymajuć usie, chto ŭdzielničaŭ u kraŭdfandynhu, ich buduć pradavać pa $79 praź internet i aptovyja sietki. Pa słovach Michaiła, zaraz da jaho źviartajucca aptovyja raspaŭsiudniki z usich kantynientaŭ.

Kamientary16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł13

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak100

Tramp aficyjna pryniaŭ naminacyju kandydata ŭ prezidenty ad Respublikanskaj partyi

Ajcišnika z A1 buduć sudzić za danaty. Jamu pahražaje da 10 hadoŭ kałonii

Jeŭropa pavinna być hatovaja da dziesiaci hadoŭ vajny va Ukrainie — hienieralny sakratar NATA2

Prybytak KamAZa abvaliŭsia ŭ 20 razoŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł13

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →