Muzyka

Biełaruska Maryja Mahilnaja pieramahła ŭ dziciačym konkursie na «Słavianskim bazary»

Maryja Mahilnaja, jakaja pradstaŭlaje Biełaruś na XV Mižnarodnym dziciačym muzyčnym konkursie «Viciebsk-2017», stała ŭładalnicaj Hran-pry, pieradaje BIEŁTA.

Śpiecyjalny pryz Maryja atrymaje siońnia ŭviečary na ŭračystym adkryćci «Słavianskaha bazaru» ŭ Letnim amfiteatry z ruk Alaksandra Łukašenki. Taksama dziaŭčynka vykanaje pieśniu na adnoj scenie ź viadomymi artystami — heta jašče adna ŭznaharoda, akramia dypłoma ŭładalnika Hran-pry i $5 tysiač.

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie7

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →