Hramadstva1010

Pa jakich pradmietach bolš za ŭsio abituryjentaŭ nabrali 100 bałaŭ — rejtynh

U RIKV ahučyli papiarednija vyniki centralizavanaha testavańnia — 2017. Na zapavietnuju sotku testy hetym letam napisali 303 čałavieki. U 292 abituryjentaŭ 100 bałaŭ pa adnym pradmiecie, u 11 — pa dvuch. Maksimalnyja 300 bałaŭ nie nabraŭ nichto, paviedamlaje tut.by.

Kolkaść «sotak» raźmierkavałasia tak:

Pradmiet Kolkaść adznak 100 bałaŭ

Biełaruskaja mova 

35

Ruskaja mova

66

Matematyka

69

Fizika

15

Chimija

25

Hramadaznaŭstva

16

Zamiežnyja movy

49

Bijałohija

18

Historyja Biełarusi

19

Hieahrafija

1

Suśvietnaja historyja (najnoŭšy čas)

1

«Siarod abituryjentaŭ, jakija atrymali sto bałaŭ, — 100 vypusknikoŭ himnazij, 65 — licejaŭ, 85 — siarednich škoł, 1 — vypusknik SSNU, — pieraličvaje Mikałaj Fiaśkoŭ, dyrektar Respublikanskaha instytuta kantrolu viedaŭ. — A taksama 51 vypusknik minułych hadoŭ i adzin abituryjent, jaki sioleta skončyŭ ustanovu adukacyi nie ŭ Biełarusi».

Pry hetym 82 stobalniki — vypuskniki ź Minska, 87 — z rajcentraŭ i 9 ź sielskich škoł.

«Takija vyniki kažuć pra toje, što zdać testy na sto bałaŭ mohuć vypuskniki roznych typaŭ navučalnych ustanoŭ, — paviedamlajuć u RIKV. — Pryčym jak u horadzie, tak i ŭ sielskaj miascovaści».

Darečy, usiaho CT sioleta pisali 90 125 abituryjentaŭ.

Kamientary10

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →