Navuka i technałohii22

Astranomy apublikavali samyja jakasnyja FOTY Vialikaj čyrvonaj plamy Jupitera

Kaśmičnaja stancyja Juno (Jupiter Polar Orbiter) zrabiła samyja jakasnyja na siońniašni dzień zdymki Vialikaj čyrvonaj plamy Jupitera. Adredahavanyja fatahrafii dastupnyja na sajcie Paŭdniova-zachodniaha daśledčaha instytuta (ZŠA).

NASA

Zdymki zroblenyja 10 lipienia 2017 hoda padčas pralotu nad Jupiteram. Adlehłaść pamiž hazavym hihantam i stancyjaj varjiravałasia ad prykładna dziesiaci da čatyrnaccaci tysiač kiłamietraŭ.

Vialikaja čyrvonaja plama, samaja vialikaja atmaśfiernaja vichura ŭ Soniečnaj sistemie, maje pamiery kala 40 tysiač kiłamietraŭ u daŭžyniu i 13 tysiač kiłamietraŭ u šyryniu, što bolš za lubyja liniejnyja pamiery Ziamli. Nazirańniem źjavy navukoŭcy zajmajucca z 1830 hoda.

U zadačy misii Juno uvachodzić daśledavańnie abłokaŭ i palarnych źziańniaŭ Jupitera. Pry dapamozie adnajmiennaj stancyi navukoŭcy spadziajucca daviedacca bolš ab pachodžańni płaniety, budovie i fizičnych ułaścivaściach jaje atmaśfiery i mahnitaśfiery. Misija Juno pavinna zaviaršycca ŭ lutym 2018 hoda zatapleńniem stancyi ŭ atmaśfiery hazavaha hihanta.

Kamientary2

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Usie naviny →
Usie naviny

Eduardu Babaryku prysudzili dadatkova bolš, čym paŭtara hoda1

Kolki biełarusaŭ chočuć mieć dziaciej, a kolki ŭchvalajuć razvody7

Pa Viciebsku prakaciŭsia brazilski karnavał. Voś jak heta vyhladała ŠMAT FOTA44

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA11

Iłan Mask: Mianie dvojčy sprabavali zabić za apošnija vosiem miesiacaŭ7

«Ja nienavidžu respublikancaŭ, ja nienavidžu Trampa». U sacsietkach virusicca fejkavaje videa ad nibyta strałka ŭ Trampa8

Pad Brestam prachodzić džyp-fiestyval ŠMAT FOTA2

U Staŭbcoŭskim rajonie matacykł trapiŭ pad ciahnik — zahinuli dva čałavieki1

Chłopiec, što stralaŭ u Trampa, byŭ respublikancam24

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →