Navuka i technałohii1313

Jakija niepryjemnaści moža prynieści vialiki ajśbierh, što adkałoŭsia ad Antarktydy? Kamientar navukoŭca

Samy vialiki za ŭsiu historyju Antarktydy ajśbierh, jaki niadaŭna adździaliŭsia ad lednika Łarsien S, moža dastavić niepryjemnaści, paviedamlaje RIA Naviny. 

© AFP 2017 / Torsten Blackwood

Viadučy navukovy supracoŭnik Instytuta hieahrafii RAN, kandydat hieahrafičnych navuk Andrej Hłazoŭski patłumačyŭ pracesy, jakija adbyvajucca ŭ Antarktydzie.

«Heta nie vina hłabalnaha paciapleńnia, heta naturalny praces: Antarktyda tak hublaje svaju masu. Śnieh padaje na kantynient, nazapašvajecca ŭ vyhladzie hihanckaj masy — heta ledavikovaje pokryva Antarktydy, a potym ad jaho adkołvajucca takija vialikija kavałki, u asnoŭnym heta ajśbierhi. Zaraz Antarktyda ŭ cełym trochi hublaje — pryčym nie «plus-minus», a absalutna hublaje — kala 150 kubičnych kiłamietraŭ u čystym vyhladzie. Heta značyć, vyciakaje ź jaje bolš, čym prychodzić», — skazaŭ Andrej Hłazoŭski.

Pa słovach navukoŭca, ajśbierh nie paŭpłyvaje na ŭzrovień Suśvietnaha akijana, ale moža stvaryć składanaści dla sudnachodstva.

«Ajśbierh nie toje kab kudyści papłyŭ, ale jon adździaliŭsia ad płyvučaj plity, staŭ samastojnym. Dalej u jaho los taki: jon budzie pavolna adpaŭzać ad Antarktydy, iści na poŭnač. Dalej jon moža pajści ŭ vobłaść, dzie nazirajecca sudnachodstva, i tam mohuć być niepryjemnaści. Ciapier ciažka skazać, kudy jon pojdzie. Tam jość kruhavaja płyń, i jon moža pakružyć trochi i pajści dalej. Adrazu skažu: jon nie paŭpłyvaje na ŭzrovień Suśvietnaha akijana, tamu što adkałoŭsia ad płyvučaj plity. Ale kali b jon zapoŭz na kantynient, to ŭzrovień akijana padniaŭsia b prykładna na try milimietry. Heta vielmi prystojna. Ciapier uzrovień Suśvietnaha akijana padymajecca prykładna na try milimietry ŭ hod, ale heta ŭniosak usich lednikoŭ Antarktydy i Hrenłandyi».

Kamientary13

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?5

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Usie naviny →
Usie naviny

U Hiermanii biełarus pabiŭsia z małdavaninam. Apošni byŭ parezany

U Indyi ženicca syn samaha bahataha čałavieka krainy. Na viasielle patracili šalonyja hrošy10

Łukašenka achviaravaŭ ministram: jak i za što pazbaŭlalisia ad samych važnych čynoŭnikaŭ jaho sistemy

Marharyta Laŭčuk vypuściła pieśniu, jakuju zapisała razam z mužam5

Eduardu Babaryku prysudzili dadatkova bolš, čym paŭtara hoda1

Kolki biełarusaŭ chočuć mieć dziaciej, a kolki ŭchvalajuć razvody7

Pa Viciebsku prakaciŭsia brazilski karnavał. Voś jak heta vyhladała ŠMAT FOTA44

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA12

Iłan Mask: Mianie dvojčy sprabavali zabić za apošnija vosiem miesiacaŭ7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?5

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →