Navuka i technałohii2222

Navukoŭcy kančatkova dakazali: nie moža być žyćcia na Marsie

U Edynburhskim univiersitecie vyjavili, što pierchłaraty na Marsie ŭzmacniajuć bakterycydnaje dziejańnie ultrafijaletavaha śviatła, vynikaje sa spravazdačy navukoŭcaŭ, apublikavanaj u Scientific Reports. 

Fotazdymak Marsa z MKS

Navukoŭcy paviedamlajuć, što Mars nieprydatny dla isnavańnia mikraarhanizmaŭ praz najaŭnaść na pavierchni płaniety chimičnych złučeńniaŭ, zvanych pierchłaratami. Hetyja rečyvy źjaŭlajucca solami chłorkavaj kisłaty i atrutnyja dla žyvych istot.

Pa słovach śpiecyjalistaŭ, aksidy žaleza i pieraksid vadarodu, jakija taksama isnujuć na Marsie, uzmacniajuć uździejańnie pierchłarataŭ, paskarajučy śmierć bakteryj u 10,8 razy.

Pierchłaraty byli znojdzienyja na Marsie ŭ 2008 hodzie, kali spuščany na płanietu aparat «Fieniks» pravioŭ analiz chimičnaha składu marsijanskaha hruntu. Akazałasia, što kancentracyja złučeńniaŭ u hlebie składała 0,4-0,6%. Heta značeńnie paćvierdzili proby, uziatyja marsachodam Curiosity. Uličvajučy, što na pavierchniu płaniety padaje ultrafijaletavaje vypramieńvańnie, takoje ŭtrymańnie pierchłarataŭ moža stać pryčynaj adsutnaści na joj inšapłanietnych formaŭ žyćcia.

Čytajcie taksama: Iłan Mask apublikavaŭ płan asvajeńnia Marsa: «Na Ziamli čałaviectvu nieminuča pahražaje vymirańnie»

Kamientary22

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →