VP Capital — inviestycyjnaja kampanija Viktara Prakapieni — blizki da nabyćcia biełaruskaha Parytetbanka z nastupnym ukaranieńniem pakupki dla nabyćcia PAI «Aščadbank» (Ukraina). Jak paviedamili TUT.BY krynicy, patrebnyja dakumienty na ŭzhadnieńnie ździełki padadzienyja adpaviednym rehulataram. Ździełki buduć ažyćcioŭleny tolki ŭ vypadku, kali budzie atrymana zhoda ŭsich rehulataraŭ, udakładniŭ surazmoŭca.

Viktar Prakapienia, fota pres-słužby VP Capital

Viktar Prakapienia, fota pres-słužby VP Capital

Parytetbank — 15-y bank Biełarusi pa aktyvach. Bank maje bolš za 15 adździaleńniaŭ pa krainie. Pa vynikach pieršaha kvartała 2017 hoda aktyvy banka składali bolš za 350 młn rubloŭ. Abaviazacielstvy — bolš za 250 młn. Ułasny kapitał banka składaje amal 100 młn rubloŭ.

Jak stała viadoma, Viktar Prakapienia płanuje nabyć usie, što naležać Respublicy Biełaruś, 99,83% akcyj za 50 młn dalaraŭ. Astatnija ž 0,17% raźmierkavany ciapier pamiž 2565 akcyjanierami.

Na dniach Viktar Prakapienia taksama padaŭ zajaŭku ŭ Nacbank Ukrainy dla atrymańnia dazvołu na nabyćcio Aščadbanka Ukrainy, siomaha pa vieličyni banka krainy. Pa stanie na 1 kastryčnika 2016 hoda aktyvy banka składajuć kala 1,5 młrd dalaraŭ. Rehijanalnaja sietka banka naličvaje 150 adździaleńniaŭ. Ahułam pasłuhami banka karystajecca amal za 1 młn klijentaŭ. 

Viktar Prakapienia (№ 23 u top-200 samych paśpiachovych i ŭpłyvovych biznesmienaŭ Biełarusi pa viersii «Ježiednievnika» i samy bujny padatkapłacielščyk padachodnaha padatku ź fizičnych asob pa vynikach 2016 hoda i za ŭsiu historyju niezaležnaj Biełarusi) pahadziŭsia karotka prakamientavać dla TUT.BY zapłanavanyja ździełki.

— Ja mahu paćvierdzić, što my abmiarkoŭvajem ździełki pa vykupie ŭsich akcyj Parytetbanka, jaki naležyć Respublicy Biełaruś, a taksama nabyćcio Parytetbankam Aščadbanka (Ukrainy). Dla ździajśnieńnia hetych ździełak my padali patrebnyja dakumienty adpaviednym rehulataram. Ździełki adbuducca tolki pry ŭmovie atrymańnia ŭsich nieabchodnych uzhadnieńniaŭ. Abiedźvie ździełki buduć całkam prazrystyja z punktu hledžańnia zakanadaŭstva abiedźviuch krain.

— Raniej vašy intaresy na bankaŭski siektar nie raspaŭsiudžvalisia, a tut vy vyrašyli ŭdzielničać u nabyćci adrazu dvuch aktyvaŭ.

— Heta pierš za ŭsio dobryja inviestycyi. Pa-druhoje, bankaŭskija aktyvy — dobry sposab dyviersifikacyi. Pa-treciaje, moj dośvied i razumieńnie sučasnych infarmacyjnych technałohij, u tym liku ŭ finansavaj śfiery, patrabujuć dalejšaj realizacyi na praktycy. Svaje banki — najlepšaja mahčymaść dla hetaha. Taksama liču, što moj dośvied u finteku i IT budzie kaštoŭnym aktyvam, zdolnym palepšyć pazicyi jak ukrainskaha Aščadbanka, tak i biełaruskaha Parytetbanka na adpaviednych rynkach.

— Što budzie ź minarytaryjami Parytetbanka?

— Minarytarnym akcyjanieram budzie zroblena afierta ab prodažy ich akcyj pa canie, jakaja ŭ dva razy pieravyšaje ich košt.

— Jak aceńvajecie svaje šancy na toje, što vašu zajaŭku na kuplu Aščadbanka Ukrainy ŭzhodniać?

— Padkreślu znoŭ, ździełki buduć realizavany tolki i vyklučna ŭ vypadku ich ŭzhadnieńnia orhanami ŭłady i rehulatarami, u jurysdykcyju jakich uvachodziać hetyja ździełki.

— Ideja inviestavać u aktyvy va Ukrainie nie zdajecca vam zanadta ryzykoŭnaj?

— Naadvarot, ja liču, što siońnia heta vydatnaja mahčymaść.

— Jakija vašy płany pa ŭzmacnieńni ci raźvićci pakupanych bankaŭ paśla zakryćcia ździełak? Ci jość płany pa pierajmienavańni banka? Stanie Aščadbank častkaj biełaruskaha Parytetbanka?

— Zanadta rana zazirać za haryzont. Asnoŭny fokus — na atrymańni ŭzhadnieńnia našaj zajaŭki rehulatarami. Davajcie spačatku dačakajemsia ich rašeńni.

— Said Hucaryjeŭ taksama płanavaŭ kuplu Aščadbanka. Što zdaryłasia ź jaho zajaŭkaj? Ci vy płanujecie sumiesnuju kuplu?

— Pra jaho zajaŭku vam varta spytać u jaho. Havorki ab sumiesnaj kupli nie viadziecca.

— Nakolki kupla dadzienych aktyvaŭ adpaviadaje vašamu inviestycyjnamu fokusu — fintek i štučny intelekt?

— Ja ŭžo skazaŭ, što heta pramoje i važnaje raźvićcio majho dośviedu ŭ IT i finteku, i dadatak jaho na ŭłasnaj bankaŭskaj płatformie budzie važnym i vyjhryšnym, u tym liku dla takich bankaŭ, jak Parytetbank i Aščadbank Ukraina.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0