Ekanomika99

Nafta Brent apuściłasia nižej za 46 dalaraŭ

Nafta paŭnočnamorskaha hatunku Brent apuściłasia nižej 46 dalaraŭ za baral. Pa stanie na 22:43 baral tarhujecca pa 45,97 dalara.

Rasijski rubiel słabieje na fonie źnižeńnia cenaŭ na naftu, bolš žorstkich sankcyj ZŠA ŭ dačynieńni da Rasii, pavyšeńnia staŭki FRS ZŠA dy šerahu inšych faktaraŭ.

Tak biržavy kurs dalara na Maskoŭskaj biržy viečaram vyras da 59,61 rasijskaha, a jeŭra — da $66,34.

Na fonie asłableńnia rasijskaha rubla, na tarhach u Minsku dalar ŭmacavaŭsia ŭ aŭtorak da 1,9016 biełaruskaha. Heta maksimalnaje značeńnie z 11 krasavika. A kurs jeŭra dasiahnuŭ 2,1203. A heta maksimum sa śniežnia 2016 hoda.

Kamientary9

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask20

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →