Hramadstva1212

Śledčy kamitet adkazaŭ Statkieviču: Vaš zvarot nie źjaŭlajecca zajavaj ab złačynstvie

Śledčy kamitet admoviŭsia pravodzić pravierku pa fakcie zatrymańnia Mikałaja Statkieviča napiaredadni Dnia Voli i źmiaščeńnia jaho ŭ SIZA KDB.

Śledčy kamitet ličyć, što zvarot Statkieviča «nie źjaŭlajecca zajavaj ab złačynstvie».

«Tamu zakonnych padstaŭ dla praviadzieńnia pravierki ŭ adpaviednaści z artykułami 173-174 Kryminalna-pracesualnaha kodeksu Respubliki Biełaruś niama», — havorycca ŭ liście.

Śledčy kamitet matyvuje heta tym, što Statkievič nie apisaŭ kankretnych prykmietaŭ jakich-niebudź supraćpraŭnych dziejańniaŭ, jakija padlahajuć kryminalnaj kary, z boku supracoŭnikaŭ KDB.

«Z tekstu zvarotu nia ŭhledžvajecca, što supracoŭniki KDB złačynna, supraćpraŭna zavałodali Vami, užyvali ŭ dačynieńni da Vas hvałt abo pahrozu jaho ŭžyvańnia, inakš kažučy, ździejśnili ŭ dačynieńni da Vas dziejańni, jakija vidavočna vychodziać za miežy ichnich pravoŭ i paŭnamoctvaŭ. Jakaja-niebudź realnaja pahroza Vašaj biaśpiecy taksama Vami nie apisanaja», — havorycca ŭ liście Śledčaha kamitetu.

Taksama adznačajecca, što pa pytańniach mahčymych pracesualnych parušeńniaŭ pravoŭ padčas znachodžańnia ŭ SIZA, a taksama pry zatrymańni i vyzvaleńni, Statkievič moža źviarnucca ŭ Hienprakuraturu.

Pavodle Statkieviča, 24 sakavika jaho zachapiła hrupa ź siami čałaviek «siłavikoŭ» u maskach i da 27 sakavika ŭtrymlivała ŭ SIZA KDB. Paśla biez tłumačeńniaŭ palityka vyvieźli za miežy horadu i adpuścili.

«Padčas majho znachodžańnia ŭ turmie i paśla vyzvaleńnia KDB publična admaŭlaŭ fakt majho zachopu, a BT navat zajaviła, što ja «niedzie chavaŭsia».

Paśla vyzvaleńnia ja zrabiŭ zapis pra abstaviny zachopu i ŭtrymańnia ŭ SIZA ŭ knizie zaŭvah i prapanoŭ pryjomnaj KDB. Prosta, kab zafiksavać fakt złačynstva, bo iluzij nakont siońniašniaha stanu zakonnaści ŭ krainie ja nia maju. U zapisie patrabavaŭ pradstavić piśmovaje jurydyčnaje abhruntavańnie majho zachopu i vyzvaleńnia. Albo ŭzbudzić kryminalnuju spravu pa fakcie vykradańnia i niezakonnaha ŭtrymańnia ŭ źniavoleńni. Ale hetyja «baraćbity za zakonnaść» nia ličać nieabchodnym navat farmalna vykonvać normy svaich ułasnych «zakonaŭ». Adkazu ja nie atrymaŭ. Tamu musiŭ źviarnucca ŭ Śledčy kamitet», — napisaŭ Statkievič u fejsbuku.

Statkievič adznačyŭ, što adkaz sa Śledčaha kamitetu jaho ŭraziŭ:

«Ź jaho vynikaje, što ciapier luboha čałavieka ŭ našaj krainie možna navat biez farmalnych jurydyčnych pryčyn tajemna schapić i tajemna ŭtrymlivać u źniavoleńni. Chłusiačy rodnym, što pra jaho miescaznachodžańnie «ničoha nie viadoma». I nia troje sutak, jak mianie, a kolki zaŭhodna».

Kamientary12

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»3

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN12

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami31

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»3

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →