Mody

Na 81-m hodzie žyćcia pamierła madeljer Karła Fiendzi

U Rymie na 81-m hodzie žyćcia pamierła Karła Fiendzi, jakaja da apošnich dzion zajmałasia stratehijaj raźvićcia modnaha doma Fendi, zasnavanaha jaje baćkami, paviedamlajuć infarmahienctvy.

Da hetaha Karła Fiendzi pieraniesła ciažkaje zachvorvańnie. Za dzień da śmierci jaje vypisali z balnicy. Da samych apošnich dzion žančyna zastavałasia hanarovym prezidentam hrupy Fendi.

Karła była adnoj ź piaci siaścior, jakija stajali la rula papularnaj va ŭsim śviecie kampanii. Kožnaja siastra vykonvała svaju ŭnikalnuju rolu. Adnym z samych važnych momantaŭ stała pryznačeńnie siostrami Karła Łahierfielda na pasadu art-dyrektara brenda. Jon vyvieŭ Fendi na novy ŭzrovień i źmianiŭ łahatyp. I pa hety dzień viadomy dyzajnier stvaraje rečy dla brenda.

U 2007 hodzie Karła zasnavała Fond Karły Fiendzi, asnoŭnaja meta jakoha — raźvićcio mastackich tradycyj u mastactvie, litaratury, kino, modzie.

Kamientary

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 32-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 32-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Amnesty International zaklikała vyzvalić Alesia Bialackaha1

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli7

Pamior biełaruski saksafanist Vital Jamuciejeŭ

Kałumbijski fanat, jaki ŭdaryŭ lidara zbornaj Uruhvaja Nuńjesa, vyjaviŭsia śviatarom FOTAFAKT2

Bajden nazvaŭ prezidentam Ukrainy Pucina20

Paźniak pierakanany, što ŭ druhim tury vybaraŭ-1994 pieramoh by Łukašenku72

«Avijakampanija apłaciła adpačynak». Biełaruski raskazali, jak lohka i prosta dabilisia kampiensacyi za zatrymku rejsa4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 32-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 32-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →