Hramadstva66

Apublikavany hrafik adklučeńnia haračaj vady ŭ Minsku ŭ lipieni

Na sajcie Minharvykankama źjaviŭsia hrafik adklučeńnia haračaj vady ŭ stalicy na lipień.

U pieryjad z 4 lipienia biez haračaj vady zastanucca spažyŭcy pa vulicach:

1-y Palihrafičny zav., 4, 6, 6A; 2-y Izmajłaŭski zav., 13; 3-i Čyhunačny zav. 2-ja čarha, 10; Biady, 36, 38, 39; Bialinskaha, 23; Vałhahradskaja, 12; Uschodniaja, 41, 107, 107A; Hamarnika, 27; Hrušaŭskaja, 71, 73; Čyhunačny zav., 10, 14; zav. Kalinina, 3, 5, 5A; 7; Kalinina, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34; Kalininhradski zav., 17A; 19A; Kalcova, 12, k.2; 21, 21A; Kramskoj, 14; Łahojski tr., 19, k.2, 3, 4; 21/6; 25, k.1, 3; Niaždanavaj, 36; P. Hlebki, 11, 15A; Razinskaja, 29, 62, 64; Słavinskaha, 6, 8, 8A; UA VA; v/častka 29766; 71/606, spartzała; Šyrokaja, 10.

Z 5 lipienia:

Azhura, 1A, B; 1, 3, 5, 8; Anharskaja, 15B, V; Antonaŭskaja, 2, 22, 24, 28, 28A; 30, 30A; 32; Bielskaha, 24, 26; Bieraścianskaja, 5, 6; Biechcierava, 5; Braniavy, 10A; Varvašeni, 13, k.4; 15; Dniaproŭskaja, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Je. Połackaj, 1, 3; Žudro, 5; Zacharava, 29, 40, 42, 50B, V, D; 53, 63, 67k1; 73A; 77A; Załataja Horka, 12, 14, 16; Ivanaŭskaja, 34, 36; Kazłova, 16, 33A; Matusieviča, 38, 42, 40, 44, 44B; 46; Mičuryna, 12A; 19, 21, 23, 25; Maładziožnaja, 1, 1, 2; 2; Maskoŭskaja, 1, 2; 5, 7, 7A; 9, 13, 15, 17; Adojeŭskaha, 70; P. Broŭki, 32; Partyzanski pr., 104A; 121, 123, 133, 135, 146, 146A, B; 148; Pieršamajskaja, 3, 3A; 7, 9, 9A; 11, 20, k.1, 2, 3; 22, k.1, 2, 3; 24, k.2, 3; 26, k.1, 2; Prytyckaha, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 59; Pulichava, 7, 1, 2; 25; Siadova, 3, 7, 12, 16; Sacyjalistyčnaja, 9, 13, 20, 22, 26, 30, 32; Budaŭnikoŭ, 1; zav. Tałstoha, 12, Tałstoha, 6; Fabryčnaja, 20; Frunzie, 2A; 19, 19/1; Centralnaja, 11A; Šasejnaja, 13, 17.

Z 17 lipienia:

50 hadoŭ Pieramohi, 1, 1, 1, 2, 3; 3B; 5A; 5, k.1, 2; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Bialajeva, 3, 4, 9, 10, 21, 25; v/č 04104; Vadałažskaha, 4, 6, 6A; 8, 8A; 10, 11, 15, 17, 19, 21A; 23A; Hierojaŭ 120-j Dyvizii, 1, 3, 3A; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 33; Kursanta Hvišyjani, 4, 6; pr. Niezaležnaści, 186, 196, 198, 202, 202/3; Zasnavalnikaŭ, 11, 13, 15; Panamarova, 1, 1A; 2, 3, 3B; 5, 6, 7, 11, 11B; 13; Paštovaja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Rahačoŭskaja, 1A; 1, 3, 5, 7, 7A; 9, 10, 10B, V; 19; Sadovaja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Starynaŭskaja, 3, 5, 7, 7A; 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37.

Z 18 lipienia:

Łyńkova, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 65, 67, 71, 79A; 83, 85, k. 1, 2, 3, 4, 5; 87, k.1, 2; 95, 97, 99, 99, k.1, 2, 3, 5; 99V; 101, k. 1, 2, 3; 105, 107, 109, k.1, 2; 111, 111A; 113, 115, 117, 123, v/č 51866; F. Skaryny, 24; pr. Niezaležnaści, 116; Hrušaŭskaja, 65, 65A.

Z 24 lipienia:

Hasteły, 7, k. 3; 9, 11; Hvardziejskaja, 3, 5, 5A; 7, 9, 14, 16; Žudro, 40; Iljanskaja, 6, 8, 10; Kamajskaja, 8, 10, 12, 14, 18, 20; Ł. Ukrainki, 2, 4, k. 1; 6, k.1, 2, 3, 4; 8, k.1, 2, 3; 12, k.1, 2, 3; 14, 16, 18, 20, 22; Łyńkova, 3, 8, 10; Matusieviča, 20; Miastraŭskaja, 1, 3, 5, 12, 14, 20, 24, 29, 31; Alšeŭskaha, 15A, B, U, H; 28, 30, 32, 34, 61; Arłoŭskaja, 86, k.1, 2, 3, 4; 86A; pr. Pieramožcaŭ, 51, k 2; 53, k.1; 73, k.1; 75, k.1; 77, 79, 810, 83, 83A; 85, 87, 89, 89, k.3; 91, 93, 95, k.1; 97, k.1; 99, k.1, 2; 101/12; 101, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, KPS; padziemny pierachod; Viasiołkavaja, 4, 1, 2; 6, 8, k.2, 3; 10; Ratomskaja, 7, 15; Ržavieckaja, 3, 5, 7; Sierdziča, 42, 44, 46; Tarchanava, 14, 16; Čechava, 8.

Z 25 lipienia:

Avakiana, 24, 32, 32, k.3; 34, 34, k.3, 36, k.2; 38; Aŭroraŭskaja, 2B; 2, 4, 6, 8; Aŭtadoraŭskaja, 3A, B; 5; Aŭtadoraŭski zav., 3A; 15; Artylerystaŭ, 9, 9A; 11, 11A; 13, 15, 18, 20; Aeradromnaja, 1, 3, 3A; 7, 9A; 11A; 13, 15, 17, 34, 36, 38, 40, 42, 125; Bakinskaja, 6, 8, 10, 12, 16, 18, k.1, 2; 20; Bałtyjskaja, 2, 4, 6, 8, 12; Ł. Biady, 2B; 6, 8, 8A; 10, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33; Bahdanoviča, 118, 120, 120A, B; 122, 124, 126, 128, 128A; 130, 134, 136, 138, 140, 142; Baradzinskaja, 17, k.2; 31, 35; Bryleŭskaja, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 44B; 46; Bychaŭskaja, 14, 52A; 55; Vialikamorskaja, 6, 7, 10, 12, 30; Virskaja, 12, 14, 40, 42; Vaładźko, 18, 20, 22, 24, 24A; 26, 28, 30; Varanianskaha, 3, 3, 1, 2; 4, k.1, 2; 4A; 5, k.1; 6, 7, 7A; 9, 10, 11, 11, k.1, 2, 3, 4, 5, 6; 13, 13, k.1, 2, 5; 15, k.1, 2, 3; 17, 21, 23, 25, 27, 31, 42, 50, k.1, 2, 3, 4; Uschodniaja 33, 35, 37, 39; Vuzaŭski zav., 3, 9, k.1; Hało, 4, 6, 8, 76; Hiermanovskaja, 9, 15B; 15, 17; Dačny zav., 1V; 8, 8B; 16; Dzianisaŭskaja, 2, 4, 6, 9, 9A; 39A; 41, k.2; 45; Žukoŭskaha 1, 2, 3, 4, 5, k.1, 2; 6, k.1-4; 7, 8, 1; 9, k.1, 2; 10, k.1, 2, 3, 4, 5; 11, 11A; 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29B; K. Čornaha, 15, 17; Kalinina, 13, 15, 15A; 17, 17A; Kozyraŭskaja, 4, 6, 14, 14B; 15, 16, 17, 18, 20, 21, k.1, 2, 3; 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, k.1, 2; 31, 37, 39, k.1, 2, 70, 70V; Karatkieviča, 3, 4, 5, 6, 7, 7A; 8, 8A; 9, 9A; 10, 11, 14, 19, 19A; Korš-Sablina, 3, 5; Laŭkova, 3, 1, 2; 4, 6, k.1, 3; 8A; 8, k.1, 2; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 45; Majakoŭskaha, 22, k.1; 24, 26, 99, 100, 103, 115A; 117, k.2; 119A; 123, 127A, 127, k. 2, 3; 129, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 158, 160, 160A; 162, 164, 166, 166A; 168, 168A; 170, 172, 172A, B; 174; Mahiloŭskaja, 2, 2, 3; 4, k.1, 2, 3, 4; 4A; 5, 6, k.1, 2, 3, 4; 8, k.1, 2, 3, 4; 10, 12, 12A; 14, 16, 16, k. 4, 5; 18, 32, 34, k.2; 36; Niakrasava, 20, 22, 22, k.1, 2; 24, 24A; 30A; Nova-Ufimskaja, 5; Pienzienskaja, 37, 39; Palavaja, 6, 36; Pałtaŭskaja, 10; Romienskaja, 5, 9; Siamionava, 10, 14, 11, 11A; 15, 20, 20A, B; 22, 24, 26, 28; Sienickaja, 5, 51, 53; Słonimskaja, 27A; Soniečnaja, 1, 3, 4, 6, 17, 28, 29, 30, 30, k.2; 31; Turhienieva, 1, 5, 7; Ufimskaja, 7; Fizkulturnaja, 14, 16, 18, 23, 23A; 31, 33; Čarnyšeŭskaha, 11, 13, 13A; Čkałava, 1, 1, 2, 3, 4; 2, 3A; 4, 5, 5A; 6, 8, 9, 11, 13, 15, k.1, 2; 17, 18, k.2, 3; 19, 20, 21, 22, 23, k.1, 2; 24, 25, 26, 26A; 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A; 33, 34, 36, 38, k.2.

Z 26 lipienia:

Dałhinaŭski tr., 157.

Kamientary6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku7

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta17

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →