Hramadstva2020

Što «Lenta.ru» vyciahnuła ź intervju Aleksijevič «Rehnumu»

Rasijski partał «Lenta.ru» z usiaho intervju Śviatłany Aleksijevič ahienctvu «Rehnum» vyrašyŭ aśviatlić tolki dva momanty: pra zabojstva Alesia Buziny i status biełaruskaj movy ŭ Zachodniaj i Uschodniaj Biełarusi: 

«Biełaruskaja piśmieńnica, łaŭreat Nobieleŭskaj premii Śviatłana Aleksijevič paviedamiła, što razumieje matyvy tych, chto zabiŭ ŭkrainskaha litaratara Alesia Buzinu. U intervju ahienctvu Regnum jana taksama zajaviła, što raniej nichto ŭ Biełarusi nie razmaŭlaŭ pa-rusku.

Pa słovach litaratara, vykazvańni Buziny vyklikali raźlutavanaść u apanientaŭ. Razam z tym Aleksijevič adznačyła, što nie zaklikała da raspravy nad ukrainskim piśmieńnikam. «Ale ja razumieju matyvy ludziej, jakija heta zrabili», — padkreśliła jana.

Aleksijevič taksama adznačyła, što raniej «nichto nie razmaŭlaŭ u Biełarusi pa-rusku». «Havaryli abo na polskaj, ci na biełaruskaj. Kali Rasija ŭvajšła i prysvoiła sabie hetyja ziemli, Zachodniuju Biełaruś, pieršaje praviła było — ruskaja mova», — vykazała mierkavańnie nobieleŭski łaŭreat. Jana nie ŭdakładniła, jaki pieryjad historyi mieła na ŭvazie».

Dalej padajecca karotkaja infarmacyja pra zabojstva Alesia Buziny i pra samu Śviatłanu Aleksijevič:

«Ukrainski žurnalist Aleś Buzina byŭ zastreleny kala svajho doma ŭ Kijevie ŭ krasaviku 2015 hoda. Pa padazreńni ŭ ździajśnieńni złačynstva byli zatrymanyja dvoje kijaŭlan — nacyjanalisty Andrej Miadźviedźka i Dzianis Pališčuk. Abodva ŭdzielničali ŭ masavych pratestnych akcyjach u centry Kijeva ŭ 2014 hodzie (Jeŭramadan) i apieracyi ŭkrainskich siłavikoŭ u Danbasie.

Aleksijevič — savieckaja i biełaruskaja piśmieńnica, naradziłasia ŭ 1948 hodzie va Ukrainie. Nabyła viadomaść paśla vychadu mastacka-dakumientalnaj knihi «U vajny nie žanočaje abličča». Atrymała Nobieleŭskuju premiju pa litaratury ŭ 2015 hodzie za «šmathałosuju tvorčaść — pomnik pakuty i mužnaści ŭ naš čas»». 

Kamientary20

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →