Hramadstva1313

Izrailski žurnalist: Ź biełaruskich habrejaŭ, jakija pieražyli Chałakost, patrabujuć padatak na dabračynnaść

Tysiačy habrejaŭ Biełarusi — atrymalnikaŭ humanitarnaj dapamohi ad amerykanskaj arhanizacyi «Džojnt» — niadaŭna atrymali paviedamleńni ab nieabchodnaści zapłacić padachodny padatak z koštu dabračynnych pasłuhaŭ, jakija im akazali pa linii «Chesedaŭ» — rehijanalnych adździaleńniaŭ «Džojnt» u spravie akazańnia dapamohi.

Sytuacyju raśśledavaŭ izrailski žurnalist Šymon Bryman, jaki nadrukavaŭ pra heta artykuł u vydańni «Habrejski śviet».

Jak vyśvietliłasia, u krasaviku starym byli prysłanyja patrabavańni apłacić padatak z dabračynnych pasłuhaŭ za studzień-luty-sakavik 2017 hodu. Dabračynnaja dapamoha ažyćciaŭlajecca ŭ Biełarusi i byłych krainach byłoha SSSR praz amerykanska-habrejski raźmierkavalny kamitet «Džojnt». Adpaviedna «Džojnt» maje vialikaje finansavańnie na dabračynnyja mety, na dapamohu starym, na dapamohu tym, chto pieražyŭ Hałakost. 

Skanavany list z patrabavańniem padatku, jaki nadrukavała vydańnie «Habrejski śviet».

Ja źviarnuŭsia z zapytam u hałoŭny štab raźmierkavalnaha kamitetu «Džojnt». Učora jany mnie prysłali vielmi padrabiazny adkaz, što heta nia ich inicyjatyva, što jany heta robiać pa patrabavańni biełaruskich padatkovych orhanaŭ, i što apošnija dva miesiacy jany šmat razoŭ źviartalisia da padatkovych instancyj Biełarusi z prośbaj patłumačyć, čamu ŭźnikła nieabchodnaść takich padatkaŭ, jak ich vypłačvać i jak vyzvalicca ad ich.

U svaich adkazach ułady Biełarusi napisali, što jany ciapier usprymajuć atrymańnie starymi dabračynnaj dapamohi ŭklučna z patranažnaj dapamohaj pa dohladzie za chvorymi ci lažačymi ŭ ich kvaterach, jak atrymańnie starymi dadatkovaha prybytku. 

— Ci abkładajecca padatkam dapamoha starym, jakija pieražyli Hałakost, va Ŭkrainie, Rasiei, Małdovie i inšych postsavieckich krainach?

— Ja viedaju, što ŭ pieraličanych krainach hetaja dapamoha nie abkładajecca padatkam. Atrymalnik dapamohi nia płacić padatak na prybytak z atrymanaj dapamohi. Heta navacyja, jakuju sprabuje realizavać tolki Biełaruś.

— Jakaja reakcyja była na vašu publikacyju?

— Ja viedaju, što dyplamaty ambasady Biełarusi ŭ Izraili nakiravali ŭ Miensk infarmacyju pra toje, što jość takaja niezadavolenaść.

Važna razumieć, jak usio adbyvajecca. Jość hałoŭnaja dachavaja struktura, jakaja nazyvajecca Claims Conference, jakaja ŭpaŭnavažanaja ad imia habrejskaha narodu atrymlivać usie kampensacyi, a taksama i materyjalnyja pretenzii ad paciarpiełych habrejaŭ da Niamieččyny. Mienavita jana, atrymlivajučy miljony ad sučasnaj Niamieččyny, pieravodzić hetyja hrošy ŭ toj ža samy «Džojnt».

Kamientary13

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki43

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady39

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki43

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →