Nadvorje1212

Na Minsk lacić navalnica FOTAFAKT

Sinoptyki pieradali papiaredžańnie pra navalnicu i zalevu pa krainie, abvieščany aranžavy ŭzrovień niebiaśpieki.

Pa stanie na 16:27

meteoinfo.by/radar

Siońnia na bolšaj častcy terytoryi krainy čakajucca navalnicy, u asobnych rajonach hrad i mocnyja zalevy. Pry navalnicach škvalistaje ŭzmacnieńnie vietru paryvami da 15-20 m/s, u asobnych rajonach da 24 m/s. Niespryjalnyja źjavy zachavajucca na praciahu nočy.

U stalicy — navalnicy, u asobnych rajonach horada hrad i mocnyja zalevy. Pry navalnicy miescami pa horadzie škvalistaje ŭzmacnieńnie vietru paryvami da 15-20 m/s.

Kamientary12

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask20

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →