Hramadstva1919

Aryštavany patryjot Ivan Kavalčuk za kratami robić fantastyčnyja malunki lehiendarnaha Miadzielskaha zamka

Užo amal try miesiacy ŭ źniavoleńni znachodzicca 25-hadovy student BNTU Ivan Kavalčuk. Jon, razam ź inšymi abvinavačanymi, prachodzić pa tak zvanaj «spravie patryjotaŭ». Zatrymanych abvinavačvajuć pa artykule 287 Kryminalnaha kodeksa (stvareńnie niezakonnaha ŭzbrojenaha farmavańnia).

Ivan Kavalčuk. Fota svaboda.org.

Student-architektar Ivan Kavalčuk vučyŭsia na apošnim šostym kursie, navat u źniavoleńni jon praciahvaje pracavać nad dypłomam, źviazanym z adnaŭleńniem Miadzielskaha zamka.

«Moj brat Ivanka mocny ducham čałaviek. Niahledziačy na ŭsie abstaviny, jakija z im adbylisia i adbyvajucca apošnim časam, jon nie hublaje čas darma, — raskazvaje «Našaj Nivie» brat Ivana Alaksiej Kavalčuk. — Akramia samarazvićcia (čytańnia knih i vyvučeńnia polskaj movy), jon šmat času pravodzić za napisańniem svajoj dypłomnaj pracy, temaj jakoha źjaŭlajecca adnaŭleńnie i rekanstrukcyja Miadzielskaha zamka. Ivan skončyŭ 6 kurs architekturnaha fakulteta BNTU, zastałasia tolki abarona dypłoma.

Da hetaha času nie zastałosia nijakich vyjavaŭ i malunkaŭ, jak zamak vyhladau raniej, ale na padstavie raniejšych raskopak i daśledavańniaŭ, u jakich Ivan i sam prymaŭ udzieł u vałanciorskaj hrupie, brat zrabiŭ vialikuju pracu.

Na kanfiskavanym noŭtbuku znachodzicca jahonaja praca z 3D-madellu zamka. Kab daviedacca, jak vyhladaŭ zamak, brat šmatrazova źviartaŭsia ŭ archivy Šviecyi, bo mienavita šviedy zrujnavali jaho. Na hetaje jaho natchniŭ i dapamahaŭ siabra Rusłan Šošyn [žurnalist polskaj haziety Rzeczpospolita — «NN»].

Ja z upeŭnienaściu mahu skazać, što heta budzie vialiki ŭniosak u historyju Biełarusi i jaje razvićcio. Asabliva mnie było b pryjemna daviedacca, što ŭ chutkim časie moj syn zmoža daviedacca sa školnaha padručnika, što byŭ Miadzielski zamak i jak jon vyhladaŭ.

Ja vielmi ŭdziačny za dapamohu vydatnamu chłopcu Zmitru Savieljevu, jaki sam raniej navučaŭsia ŭ BNTU i jaki vyklikaŭsia dapamahčy Ivanu z napisańniem jaho pracy.

Kali heta nie ŭnikalny vypadak napisańnia dypłoma, to, peŭna, nie tak šmat było takich vypadkaŭ, a jak hetaje listavańnie adbyvajecca — hladzicie na prykładzie adnaho ź listoŭ.

I našyja ŭłady ličać takich ludziej, jakija pracujuć dla našaj z vami spadčyny, złačyncami».

Kamientary19

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj17

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj

Usie naviny →
Usie naviny

Jeŭrasajuz spyniaje zakupki mebli ź Biełarusi5

Na «Słavianskim bazary» pa danosie zatrymali dziaŭčynu z tatuiroŭkaj «ch*j vajnie»14

Ksiondz Andžej Juchnievič: Mianie mohuć za heta sudzić, ale ja chaču publična vykazać salidarnaść z bratami-ŭkraincami5

U Biełaviežskaj puščy małanka razarvała 200-hadovy dub VIDEA1

Rasija vykarystoŭvaje dla pieravozu piachoty holf-kary i biełaruskija matacykły. Ad hetaha straty rastuć11

Alimpijadu-2024 u Biełarusi nie pakažuć7

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju14

Žychary Mazyra stali ŭ hihanckuju čarhu, kab padzaradzić telefony VIDEA5

Za danat $15 zatrymali staršaha śpiecyjalista pa teściravańni minskaj IT-kampanii

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj17

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →