Na pravach rekłamy

Ci lohka ažyćciavić amierykanskuju maru?

Štohod mnohija biełarusy ŭ spadziavańniach na cud kuplajuć raznastajnyja łatarejnyja bilety. Niekatoryja navat vydatkoŭvajuć na hetyja mety dosyć istotnuju častku svajho zarobku. Ale imaviernaść atrymać u vyniku doŭhačakanuju kvateru abo mašynu - heta prosta śmiešny mizier u paraŭnańni z tym, jakim čynam moža źmianić žyćcio ŭ lepšy bok vyjhryš u imihracyjnaj łatarei z nastupnym atrymańniem «hryn karty».

Słavutaja «hrynka» źjaŭlajecca identyfikacyjnym dakumientam, jaki paćviardžaje status pastajannaha rezidenta Złučanych Štataŭ i daje padstavy lehalna znachodzicca ŭ krainie vialikich mahčymaściaŭ, pracavać tam, vandravać, adkryvać ułasny biznes, nabyvać majomaść i h.d.

Šancy vyjhrać «hryn kartu» adroźnivajucca ŭ zaležnaści ad rehijona i kolkaści padadzienych zajavak. Suśvietnaja abahulnienaja statystyka imaviernaści vyjhryšu zvyčajna vahajecca ŭ miežach 0,25—0,35 %. Dla biełarusaŭ hetaja ličba — bolš pazityŭnaja i vyšejšaja amal u dva razy. Čamu? Pa-pieršaje, z-za adnosna nievialikaj sumarnaj kolkaści padadzienych zajavak ad pradstaŭnikoŭ krainy. Pa-druhoje, tamu što ceły šerah hetych zajavak anulujecca ŭ pracesie razhladu z-za niedakładnych dadzienych, uviedzienych pry rehistracyi.

U žadańni krychu zekanomić, mnohija biełarusy vyrašajuć pasprabavać ščaścia samastojna, ale ŭ hetym vypadku ich mohuć padpilnoŭvać niepryjemnyja niespadziavanki, što pryvodziać da dyskvalifikacyi — naprykład, kali chtości z-za elemientarnaj niaŭvažlivaści zabyvajecca ŭzhadać u ankiecie dzicia ad papiaredniaha šlubu, dadaje staryja fotazdymki, robić pamyłki ŭ proźviščach baćkoŭ i h.d. Abo dosyć časta byvaje situacyja, kali čałaviek adnojčy pieradaŭ svaje ankietnyja dadzienyja niadobrasumlennaj kampanii-pasiaredniku, jakaja vykarystoŭvaje ich šmat hadoŭ zapar, navat nie pytajučysia pra mahčymyja źmieny ŭ žyćci zajaŭnika. Kali ž paźniej taki čałaviek vyrašaje samastojna zapoŭnić farmular anłajn, jon faktyčna vykonvaje sizifavu pracu, bo dasłanaja niekalki razoŭ u miežach adnaho hoda zajaŭka pryznajecca niesapraŭdnaj.

Bolš za toje, hałoŭnyja ciažkaści pačynajucca mienavita paśla vyjhryšu, bo, na žal, daloka nie ŭsie tyja asoby, jakija vyjhrali ŭ imihracyjnaj łatarei, aŭtamatyčna zdolnyja paśpiachova pierakročyć amierykanskuju miažu i rušyć nasustrač ździajśnieńniu svaich mar.

Niahledziačy na toje, što farmular zajaŭki vyhladaje dosyć prosta i moža być zapoŭnieny navat asobaj, jakaja nie vałodaje anhlijskaj movaj, šancy na vyjhryš značna padvyšajucca, kali davieryć hetuju spravu prafiesijanałam.

Na siońniašni dzień adzinaj arhanizacyjaj, jakaja maje aficyjnaje prava adstojć intaresy klijentaŭ nie tolki ŭ amierykanskaj ambasadzie, ale i paśla — niepasredna ŭ Złučanych Štatach, źjaŭlajecca Amierykanski pravavy centr, ofis jakoha pracuje ŭ Minsku ź biahučaha hoda.

Ź liku anałahičnych pasłuh na biełaruskim rynku prapanova Amierykanskaha pravavoha centra, badaj, najbolš demakratyčnaja — usiaho za 60 rubloŭ vam dapamahajuć pravilna zapoŭnić farmular ankiety na ŭdzieł u łatarei, i ŭ vypadku vyjhryšu dalejšaja padrychtoŭka da taho, kab stać paŭnavartasnym pastajannym rezidentam ZŠA, ažyćciaŭlajecca absalutna biaspłatna. Prosta paraŭnajcie heta z koštami kankurentaŭ, jakija paśla paviedamleńnia ab vyjhryšy niezakonna ŭtrymlivajuć vaš ščaślivy kiejs-numar, nieabchodny dla atrymańnia imihracyjnaj vizy i patrabujuć u siarednim 400—800 dalaraŭ z kožnaha ŭdzielnika!

Jašče adno pytańnie, jakoje časta niepakoić patencyjnych udzielnikaŭ łatarei, — heta ryzyka straty biełaruskaha hramadzianstva. Varta padkreślić, što najaŭnaść «hryn karty» zusim nie tojesnaja amierykanskamu hramadzianstvu i anijak nie moža pazbavić vas biełaruskaha hramadzianstva. Znachodziačysia ŭ statusie pastajannaha rezidenta, vy možacie svabodna pakidać terytoryju ZŠA i viartacca ŭ rodny kut abo, jak heta praktykujuć šmatlikija suajčyńniki, — žyć na dva damy. Aproč taho, dla naviedvańnia Kanady, Mieksiki i mnostva krain Karybskaha basiejna viza vam bolš nie spatrebicca: «hrynki» budzie dastatkova.

Naohuł, imihracyjnaja łatareja — heta nie kazino i nie «ruskaja ruletka», tamu prajhrać tut niemahčyma. A voś vyjhrać — całkam imavierna.

Bolš za toje, isnuje vialikaja kolkaść prykładaŭ taho, jak paśla atrymańnia «hryn karty» imihranty ź Biełarusi kardynalnym čynam palepšyli svajo žyćcio. Bo słavutaja «amierykanskaja mara», jakaja hruntujecca na mahčymaści žyć u svabodnaj krainie, maksimalna realizavać svaje zdolnaści i adnosna chutka dasiahnuć dabrabytu, u sapraŭdnaści dasiažnaja nie tolki dla tych, chto naradziŭsia ŭ Złučanych Štatach.

Tak što zamiest taho, kab zajmacca marnavańniem času, siedziačy doma na kanapie ŭ čakańni «załacistaha, śvietłaha dnia», lepš zrabić chacia b maleńki krok nasustrač hetamu dniu i ŭziać udzieł u łatarei. Bo, jak kazaŭ adzin ź viadomych piersanažaŭ kultavaha ramana Kiena Kizi «Palot nad hniazdom ziaziuli», što sprabavaŭ pieraadoleć sistemu: «Prynamsi, ja pasprabavaŭ!..»

IP Ziankovič Ju.
UNP 690159647

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

Tramp aficyjna pryniaŭ naminacyju kandydata ŭ prezidenty ad Respublikanskaj partyi

Ajcišnika z A1 buduć sudzić za danaty. Jamu pahražaje da 10 hadoŭ kałonii

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →